– Vi kan ikke sende regningen til verdens fattige

– I Norge har vi lang tradisjon for å stå sammen i kriser. I den dugnaden landet står overfor nå, må alle bidra. De som har mest må bidra mest. Det er KrFs utgangspunkt. Regjeringens største innsparing er å ta fra verdens fattige og mennesker på flukt. Dette gjør at forhandlingene om statsbudsjettet kommer til å bli meget krevende, sier Knut Arild Hareide.

Portrett av Knut Arild Hareide
Foto: Agnete Brun

Verden står overfor den verste flyktningekatastrofen siden andre verdenskrig. Et betydelig antall mennesker har kommet til Europa og Norge. Med det følger også utgifter til mottak og integrering som må dekkes på neste års budsjett.

– De store utgiftene i forbindelse med flyktningkrisen møter vi i vårt alternative statsbudsjett ved en redusert oljepengebruk på 8 mrd. kroner. Dette oppnår vi ved å gjøre endringer på utgiftssiden og gjennom en grønnere og mer sosial skatteprofil, der de som har mest, bidrar mest, sier Hareide.

 -Dersom vi bruker disse frigjorte midlene og vi i tillegg øker oljepengebruken i tråd med det regjeringen foreslår, trenger vi verken å kutte i velferd eller i bistanden til verdens fattige for å møte de store utgiftene vi får nå. Slike kutt ville være kortsiktige: Bedre skole og barnehage er nøkler til integrering, og bistand til skole, helse og infrastruktur i fattige land er nødvendig for å bidra til utvikling og hindre fremtidige flyktningkriser, sier Hareide.

-Når det gjelder eventuelle forslag om endringer i regelverket knyttet til asylsøkere og integrering, er KrF beredt til å delta i et bredt forlik. Vårt utgangspunkt er at vi må føre en sosial og ansvarlig politikk som tar vare på alle som har et beskyttelsesbehov på en god måte, avslutter Hareide.