Vi gratulerer Olaug Bollestad som ny leder i KrF

KrF Kvinner gratulerer Olaug som leder i Kristelig Folkeparti.

Hun har bred politisk erfaring fra alle nivå, kjenner partiet godt og er plassert midt i det politiske landskapet i KrF.

Olaug er allsidig og praktisk med stor arbeidskapasitet. Ser hverdagsutfordringene hos enkelt personer. Hun har lang erfaring som sykepleier gjennom mange år, før hun ble heltidspolitiker.

KrF Kvinner er veldig glad for å få en kvinnelig leder. Hun kjenner kvinnelivet godt.

Lykke til Olaug!