Vi feirer rockesokk

21.mars er verdensdagen for Downs syndrom, også kjent som Rockesokk-dagen. Det er noe vakkert ved det å feire mangfold, ulikhet og mennesker. Samtidig er det noe trist ved det at vi trenger slike dager for å minne oss på at ulikhet er flott. Fordi mangfold gjør oss rikere og mennesker er verdifulle i kraft av å være menneske. Vi kan kanskje tenke at vi er kommet langt i 2022, at vi vet at Downs syndrom ikke er en sykdom, og at det å bli født med Downs syndrom ikke betyr at livet er over før det har startet, men dessverre så ser vi at færre og færre fødes med Downs. KrF vil ha et samfunn som har plass til alle, fordi vi mener mennesker har ukrenkelig verdi. Derfor har vi også lenge argumentert mot tilbudet om NIPT-test som en del av helsetilbudet for gravide kvinner. Grunnene er mange, noen er etiske og komplekse, men vi ser problemer ved screening av potensielt 60.000 gravide årlig for å avdekke sykdommer eller kromosomavvik på barnet. Det er også viktig å påpeke at NIPT-testen er ikke 100% sikker og har sine feilmarginer. Vi frykter at et slikt tilbud om tidlig ultralyd og screening vil ta oss bort fra mangfoldet, og føre oss inn i et sorteringssamfunn der vi kategoriserer hvilket liv som har verdi og hvilket som ikke har livets rett. I Danmark har de hatt dette tilbudet siden 2004 og etter dette tilbudet ble tilgjengelig er antall barn født med Downs syndrom halvert. Vi i KrF vil heller styrke tilbudet rundt informasjon, opplysning og rettigheter ved eventuelle utfordringer hos barnet, enn å skape et problem før det i det hele tatt har sett dagens lys. Blant annet innførte KrF i regjering en besøksordning der familier som ventet barn med Downs syndrom kunne besøke en familie med barn med Downs for å balansere det negative inntrykket mange sitter igjen med om hvordan få barn med Downs syndrom. Og vise at familier med Downs syndrom er som de fleste familier. Det er oppturer og nedturer, gleder og sorger – for slik er livet. Det var med stor skuffelse å se at Ap og Sp i regjering skrotet dette tilbudet nesten umiddelbart da de kom i regjering. Vi er overbevist om at et slikt tilbud ville vært ekstremt verdifullt for vordende foreldre med mange spørsmål i en slik fase av livet. Noen synes dette er et så stort tap at de nå tilbyr dette frivillig, til stor oppmuntring og glede for de som har fått eller venter barn med Downs syndrom. Så når vi i dag, den 21.mars tar på oss fargerike og umake sokker så er det for å feire at verden også består av mennesker med Downs syndrom og samtidig bevisstgjøre oss selv om at vi har en vei å gå for å skape det samfunnet der ulikhet er noe fint og at vi som fellesskap trenger det. Bli med å feire Rockesokk du også!

Charlotte V. Hoven