Verner 66 skogområder i Norges største skogvernvedtak

– Det er veldig bra at regjeringspartiene sammen med KrF og Venstre nå har vedtatt å verne 260 kvadratkilometer skog over hele landet. En så kraftig styrking av skogvernet sikrer naturmangfoldet, sier Rigmor Andersen Eide, miljøpolitisk talsperson i KrF.

Rigmor Andersen Eide

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 66 skogområder. Områdene ligger i 13 fylker, fra Troms i nord til Vest-Agder i sør. I alt vernes 260 kvadratkilometer, og ca. 162 kvadratkilometer av dette er produktiv skog. Aldri tidligere er det vernet så mye produktiv skog i ett vernevedtak. Med dette vedtaket øker norsk skogvern fra nær 2,7 prosent til nær 2,9 prosent av den produktive skogen i landet.

– Frivillig skogvern har vært en suksess. Istedenfor drakamper, har vi nå fått til en dugnad for å ta vare på artsmangfoldet i større utvalgte skogsområder. Det er viktig at dette systematiske arbeidet fortsetter og at vi får vernet et tilstrekkelig areal, sier Andersen Eide.

Les pressemeldingen fra regjeringen