På tide med et verdiløft i skolen

– For ti år siden ble Kunnskapsløftet innført i den norske skolen. Nå har KrF fått hele Stortinget med på å følge opp med et verdiløft, sier Anders Tyvand, utdanningspolitisk talsmann i KrF.

Bilde av Anders Tyvand

– Skolen har et ansvar for å formidle verdier og holdninger til elevene. Det er en like viktig del av skolens samfunnsoppdrag som å lære barna å lese, skrive og regne, sier Tyvand.

Han mener vi har blitt så opptatt av å teste elevens kunnskaper, at dannelsesperspektivet har kommet i bakgrunnen.

Ikke bare honnørord

Tirsdag behandlet Stortinget stortingsmeldingen om innholdet i fremtidens skole. Da fremmet KrF forslag om at Kunnskapsløftet følges opp av et verdiløft. Dette sluttet et samlet Storting seg til.

– Formålsparagrafen er tydelig på hva som er skolens verdigrunnlag, og hvilke verdier som skal fremmes i skolen. Vi må sørge for at disse verdiene ikke bare blir honnørord i lover og forskrifter, men at verdiformidlingen faktisk vektlegges i skolehverdagen. Da må dette fremheves i alle de dokumentene som er førende for lærernes arbeid, sier Tyvand.

Formålsparagrafen vektlegger sentrale fellesverdier som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.

– Jeg tror verdiformidlingen er viktigere enn noen gang, fordi samfunnet utvikler seg så raskt. Den teknologiske utviklingen gis oss stadig nye muligheter, men reiser også etiske dilemmaer og problemstillinger. I tillegg blir samfunnet vårt stadig mer flerkulturelt. Da er det viktig å bygge en felles kulturell og verdimessig identitet, sier Tyvand.

Overdreven testing

– Det er viktig med kunnskap om hvor mye elevene lærer, men jeg mener vi legger for mye vekt på testing, måling og rangering. Det bidrar både til å skape et unødvendig press for elevene, og på å gjøre skolen smalere, sier han.
Han ønsker en kritisk gjennomgang av hele vurderingssystemet i skolen, med mål om å redusere testingen.

– Det er viktig at skolen både stimulerer kreativiteten, nysgjerrigheten og utforskertrangen hos elevene. Det er det mindre rom for når man blir så opptatt av at elevene skal kunne mest mulig neste gang det er tid for nasjonale prøver eller en PISA-test. Vi må være veldig på vakt, så vi ikke skaper en puggeskole. Skolen skal utvikle hele mennesker, avslutter han.