Velkommen til valgvake i Telemark

Tid:    mandag 11.september 2023 kl 19.30
Sted:  Ibsenhuset, Lundegata 6 i Skien
 
Hvem Kommer dit?
Det gjør alle partiene, også KrF!                                   
 Alle 1.kandidater i alle partier er invitert av NRK,
Nå inviterer vi alle KrF-medlemmer!             
 
Påmelding: det er bare å komme.
                  Men valgkampkomiteen vil gjerne vite om du kommer,
                  for vi skal ha eget langbord for KrFere. Håper du blir med,
                  slik at det blir fullt rundt det store langbordet vårt!
 
Kostnader? Det koster ingen ting å komme inn,
                  men det er anledning til å kjøpe mat og drikke!
 
Arrangør: TA, Varden og NRK inviterer til felles valgvake
 
Det blir lokale sendinger på NRK fra kl 19.30 fra hele fylket vårt:
Fra valgvake i Skien og Tønsberg og de største kommunene.
 
Blir du med på en spennende kveld?
 
                  Hilsen valgkampkomiteen i Telemark KrF