Velkommen til EFTA/EØS-fellesskapet

– Jeg ønsker Storbritania velkommen til EFTA-EØS-fellesskapet. Før sa noen at Norge måtte melde seg inn i EU, fordi «alle» var med. Nå melder et av de store landene seg ut. Regjeringen må sikre at norske interesser ivaretas i denne helt nye situasjonen, sier KRF-leder Knut Arild Hareide.

Knut Arild Hareide
FOTO: AGNETE BRUN

Det britiske folket har med solid margin og tross dystre advarsler fra en samlet nasjonal og internasjonal elite gjort en historisk beslutning: Storbritannia melder seg ut av EU.

Storbritannias folkeavstemming om EU hadde den høyeste valgdeltakelsen på 20 år. Et klart flertall på om lag 52 prosent av velgerne har stemt for å melde landet ut av EU etter 40 års medlemskap.

Kraftig signal til EU
-Det britiske folket har sendt et kraftig signal som EU må ta på alvor. EU må konsentrere seg om det som det som har fungert – handel som knytter landene sammen og skaper fred og stabilitet. Det som ikke har fungert, nemlig tanken om en europeisk superstat, bør EU droppe, sier Hareide.

-Denne nye situasjonen i Europa skaper en usikkerhet, og usikkerhet er aldri noe markedene liker. Men jeg er trygg på at de langsiktige økonomiske effektene av dette ikke blir så negative som mange har spådd, sier Hareide.

Ny situasjon for Norge
-Dette skaper en helt ny situasjon også for Norge. Storbritannia har tradisjonelt vært en nær alliert av Norge og et land Norge har sett mot i utenrikspolitikken, gjennom krig og fred. Jeg ber regjeringen om å gjøre det den kan for å samarbeide med Storbritannia og EU for å sikre norske politiske og økonomiske