Veien ut av koronakrisen: Krisepakke 3

I dag har regjeringen lagt frem sitt forslag til krisepakke 3. Den skal igjen få fart på norsk økonomi, inkludere flere og skape flere jobber.

Portrett av Kjell Ingolf Ropstad

Regjeringen trapper nå opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Partileder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad understreker at dette er viktig for folk og familier.

– I dag legger vi fram ei tiltakspakke for å skape mer og inkludere flere. Regjeringa vil gjøre det vi kan for å sikre at flere kommer i arbeid, over hele landet. Folk og familier trenger sikre inntekter og trygghet. Jobb skaper trygghet, sier han.

Regjeringen ønsker og å tilrettelegge for å løse familiers utfordringer
– Regjeringen foreslår og at kvoten for antall dager med rett til omsorgspenger blir nullstilt 1. juli. Det betyr at alle får rett til like mange dager med omsorgspenger i andre halvår 2020 som de normalt har på et helt år. Det gjelder også de som har brukt opp eller er i ferd med å bruke opp dagene nå før sommeren, sier Ropstad.

– De med barn som må holdes hjemme av særlige smittevernhensyn får ubegrenset antall omsorgspengedager ut året, fortsetter han.

Mer inkludering
Regjeringen vil jobbe med å inkludere flere mennesker i arbeidslivet igjen. Mange er arbeidsledige eller permitterte på grunn av koronakrisen og må få den kompetansen næringslivet etterspør for å komme seg ut i jobb igjen. Men spesielt viktig er det å inkludere de som fra før slet med å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

– Vi gjør mer for å få flere av de som har vært utenfor inn i arbeid, sier Ropstad, og fortsetter: – Det gjør vi gjennom å justere på inntektssikringsordningene og satse på integrering. I et vanskelig arbeidsmarked er det særlig utfordrende for personer med lav formell kompetanse, liten yrkeserfaring, hull i CV-en og dårlige språkferdigheter. Derfor foreslår vi tiltak som kan bidra til at flere lærer norsk, kommer inn arbeidsmarkedet og blir værende der.

Nye arbeidsplasser og viktigRegjeringen vil og skape nye arbeidsplasser. Det er viktig for å få økonomien på fote igjen.

– Norges vei ut av krisen handler også om at vi skal skape nye arbeidsplasser. Vi foreslår lettelser i formueskatten på arbeidende kapital. Det er viktig for norsk eierskap, sier Ropstad.

– For bedrifter som går med underskudd er det krevende å måtte ta ut utbytte for å betale skatt på traktorer og andre maskiner og utstyr. Parallelt øker vi skatten på dyre boliger og dette vil gjøre det mer lønnsomt å investere i arbeidsplasser sier han.

Ropstad understreker at regjeringen nå jobber hardt for å få Norge og norsk økonomi ut av krisen.

– Regjeringen har støttet enkeltmennesker, familier og bedrifter gjennom krisen. Nå vil vi legge til rette for fornyelse og vekst, sier han.

– Sammen skal vi ta Norge ut av krisen og fremover.