Vårt utgangspunkt skal alltid være tillit til familiene

Bilde av far med to barn

Hensynet til familier, samfunnets mest grunnleggende byggestein, utgjør en rød tråd fra KrFs begynnelse til dagens moderne familiepolitikk.

Ida Lindtveit Røse (Viken KrF), Charlotte Veland Hoven (Innlandet KrF) og Dag Inge Ulstein (stortingspolitiker for Vestland KrF) fokuserte alle på KrFs tillit til at familier selv vet best i sine innlegg på seminar om familiepolitikk på KrFs landskonferanse.

Ingen alternativer til familier

– Familier kan ha sine svakheter, men når familien svikter er det egentlig ingen alternativer, sa Ida Lindtveit Røse i sin innledning. Hun poengterte at pedagoger, barnehageansatte og lærere kan gjøre mye, men at de kan ikke erstatte en mamma eller pappas hjerte. – Foreldre har et hemmelig våpen, og det er kjærlighet uten krav. Skal vi bygge et godt samfunn for alle må vi begynne med familiene. Derfor blir jeg så provosert når andre partier vil vri familienes valg i hverdagen for å tilpasse hensynet til arbeidslinja.

Familier er forskjellige

Charlotte Veland Hoven poengterte at familier kan se veldig forskjellige ut. – Noen familier strever med å få endene til å møtes, noen venter på gjenforening, noen har rusproblematikk, noen mangler nettverk, noen er hjemmeværende, noen får ikke jobb, noen elsker hverdager mens andre strever med å være sammen. Vi må ha en politikk for alle disse, slik at alle familier har reelle valg.

– Vi må sørge for retten til og økonomiske rammer for å kunne velge friskole eller private barnehager. Gi muligheten til å velge utsatt skolestart når barnet ikke er klar for den brå overgangen.

Hoven viste også til at nettopp ønsket om å støtte og tilrettelegge for familier var årsaken til at den avgåtte regjeringen ønsket ordningen med besøkshjem for vordende foreldre som får vite at barnet de bærer på har Downs syndrom. – Vi må være der for familiene i alle livets faser.

Fra arbeidslinja til familielinja

Dag Inge Ulstein innledet med tilståelser fra en til tider sliten firebarnspappa, nemlig ham selv. – En gang kjørte jeg til barnehagen og oppdaget plutselig at datteren min ikke satt i baksetet. Jeg fikk panikk; hadde jeg glemt henne hjemme? Etter hvert kom jeg på at jeg jo hadde levert henne allerede, ti minutter tidligere, fortalte han til mye latter fra salen.

Ulstein var opptatt av fedreinvolvering. – Forskning viser at barn trenger fedrene sine til stede i livet. Man har funnet ut at gutter som har fedre som har dødd generelt kommer seg gjennom kriser senere i livet enn gutter som har hatt fedre som var fraværende. Samtidig tilsier biologien at mor har en helt spesiell rolle i starten av et barns liv. Vi kan ikke likestille oss bort fra det. Vi må derfor legge til rette for at begge foreldre får tid til å være sammen med barna, sa han, og slo fast at KrF har den mest moderne familiepolitikken.

– Likestilling og hensynet til arbeidslinja kan ikke trumfe familielinja. Det er den umoderne tilnærmingen. Nå må vi snu maktforholdet mellom jobb og hjem. Vi vil jo ha et samfunn der vi ikke lever for jobben, men hvor vi jobber for å leve.