Varsomhet er viktig i Arktis

– De arktiske områdene er særlig grad utsatt for klimaendringene og konsekvensene er store og dramatiske, sier Rigmor Andersen Eide, miljøpolitisk talskvinne i KrF.

Rigmor Andersen Eide

 I dag fremmet KrF et representantforslag i Stortinget om marine verneområder i Arktis og føre var-prinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte områder.

Bak forslaget står også stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal og Geir Bekkevold.

– Ingen andre havområder i verden kommer til å oppleve så store endringer på grunn av klimaendringer og havforsuring som i Arktis. Dette får en rekke økologiske ringvirkninger i alle deler av næringskjeden, sier Andersen Eide.

Norge har et særlig ansvar sammen med de andre arktiske landene til både å opprette verneområder, men også sørge for at føre var-prinsippet legges til grunn ved all virksomhet i dette området.

Det at isen smelter som følge av klimaendringer, fører til at områder som tidligere har vært islagt, i hele eller deler av året er åpent hav. Dette er for en stor del uutforskede områder. Dette åpner for næringsmessig og transportmessige muligheter som ikke før har vært der. Det er umåtelig viktig at man er tidlig nok ute med å definere både verneområder, innhente kunnskap og lage kjøreregler for dette området som forebygger uheldige miljøkonsekvenser.

USA og Canada har visst lederskap for å verne marine områder i Arktis. Alle de arktiske landene har juridiske og politiske verktøy for utpeking og administrering av marine verneområder i sine farvann som gir fleksibilitet med hensyn til grad av beskyttelse og forvaltningsregime. Det er derfor på tide at landene i Arktis nå samarbeider om et sammenhengende nettverk av marine verneområder.

– Forvalteransvaret er en av KrFs ideologiske bærebjelker. Å forvalte de unike områdene vi som nasjon har ansvar for i arktiske områder i tråd med føre var-prinsippet er svært viktig for oss, avslutter Andersen Eide.