Varsler økonomisk støtte til ideelle organisasjoner

Stortinget vedtar i dag en tilskuddsordning til hardt rammede bedrifter. – Men vi må ikke glemme at mange frivillige og ideelle organisasjoner står i liknende situasjoner, sier Tore Storehaug.

Tore Storehaug

Tirsdag morgen ble det kjent av Stortinget stemmer ja til regjeringens forslag om å gi økonomisk tilskudd til bedrifter med stort inntektstap grunnet koronapandemien. 

– Jeg er veldig glad for at et bredt flertall har samlet seg om hovedlinjene i denne svært viktige økonomiske krisepakken, sier finanspolitisk talsperson i KrF, Tore Storehaug. 

Pakken er omtalt som kontantstøtteordningen. Den går ut på at bedrifter som opplever at inntekten går dramatisk ned som følge av pandemien, eller som har fått pålegg om å stenge, vil få støtte fra staten til å dekke en andel av deres uunngåelige faste utgifter. 

– Det kan for eksempel gjelde strømregninger, leie av lokaler og leasing av utstyr. Mange norske bedrifter som egentlig er sunne, opplever nå at økonomien deres blir hardt rammet av koronapandemien. Tiltakene vi gjør nå sikrer at bedrifter kommer seg gjennom krisen slik at vi har et norsk næringsliv og arbeidsplasser å gå til også etter denne krisen. 

Hver bedrift kan få opptil 30 millioner i støtte pr måned og ordningen er vedtatt ut mai, med muligheter for forlengelse ved behov. 

Støtte til ideelle

Likevel er det ikke alle hardt rammede virksomheter som er inkludert i pakken. 

– Frivilligheten og ideelle organisasjoner står i en liknende situasjon som mange bedrifter, men på grunn av nødvendig avgrensninger i pakken faller de ikke innenfor denne kompensasjonsordningen. 

For KrF har det derfor vært viktig å få inn et vedtak om at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en ordning for de som faller utenfor. 

– Jeg er veldig glad for at vi har fått bred enighet om at regjeringen skal komme tilbake med økonomisk kompensasjon også for denne gruppen.