Varslede drap kan vi ikke ha i Norge!

Skjermbilde av forsiden på NOU 2020:17

Den nylig fremlagte NOU om såkalte partnerdrap har fått den talende tittelen «Varslede drap», Dette røper konklusjonen og anbefalingene; mange av disse ofrene kunne vært i live i dag med bedre fokus og inngrep fra Politiets- og hjelpeapparatets side. 1 av 4 drap i Norge er partnerdrap og ofrene er svært ofte kvinner. Signalene har vært tydelige i lang tid og indikatorene må tas inn som tvungne oppfølgingspunkter fremover. 

Utvalget foreslår en rekke tiltak, men det hjelper lite dersom de ikke følges opp og prioriteres med ressurser, særlig hos politiet. Bruk av analyseverktøyet SARA kan være en måte å komme konkret videre på, dette bør derfor benyttes strukturert og samordnet i alle politidistrikter. 

En fjerdedel av alle drap i Norge, er partnerdrap, og i gjennomsnitt skjer ca. åtte partnerdrap i året. Barn er ofte hjelpeløse vitner til den forutgående volden mot mor og noen ganger også til selve drapet. Dette fører til psykiske langtidsskader og utfordringer for disse barna og er vurdert til å være like ille som selv å være utsatt for vold. 

Anbefalingene og tiltakene innenfor politiet og hjelpeapparatet bør tas med i den varslede nye handlingsplanen om vold i nære relasjoner, her har vi store forventninger til hva justisminister Monica Mæland legger frem.