Valgkampmedarbeider for KrF i Møre og Romsdal?

Vil du være med i et spennende arbeid i valgkampen 2021? KrF skal ansette en valgkampmedarbeider i Møre og Romsdal i et engasjement i tidsrommet juni – september.

Den som ansettes blir en sentral del av KrFs valgkampapparat i Møre og Romsdal. Stillingen passer for deg som har kjennskap til KrFs organisasjon, ideologi og som brenner for vår politikk. Vi trenger deg som både har politisk teft og som har erfaring fra organisasjonsarbeid. Videre er vi opptatt av at du er selvgående, initiativrik og handlekraftig.

Stillingen vil innebære:
– oppfølging av lokale og nasjonale kampanjer
– kommunikasjonsarbeid, herunder oppdatering og overvåkning av sosiale medier og nettsider
– bistand til KrFs listekandidater
– mobilisering av medlemmer og tillitsvalgte
– planlegging og gjennomføring av arrangementer og møter
– andre løpende oppgaver i dialog med fylkessekretær

Vedkommende som tilsettes må kunne arbeide lojalt mot KrFs program og verdigrunnlag. Engasjementet vil være en hel stilling i inntil to måneder, der arbeidstidspunktet kan fordeles fra midten av juni til midten av september etter nærmere avtale med KrFs fylkessekretær. Arbeidssted vil i utgangspunktet være KrFs fylkeskontor i Spjelkavik. Noe reising i fylket må påregnes.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fylkessekretær:
Rolf Endal på tlf. 911 79 853.

Kort søknad med CV og eventuelle attester sendes innen 13.04.2021 til Møre og Romsdal KrF på epost: mro@krf.no