KrF åpnet valgkampen i Bergen

Det var god stemning i regnet på Torgalmenningen, da KrF hadde sin nasjonale valgkampåpning i Bergen i dag. Budskapet var klart: For KrF blir verdighet for eldre, trygg oppvekst og kampen mot søndagsåpne butikker sentralt.

Dagrun Eriksen, Marita Moltu og Dag Inge Ulstein på valgkampåpning i Bergen

– Denne valgkampen kommer i realiteten til å avgjøre slaget om søndagsåpne butikker, sier partileder Knut Arild Hareide. Han forsikret om at KrFs kamp for søndag som en annerledes dag fortsetter.

– Samfunnet har godt av at én dag i uka er litt annerledes enn de andre. Det er en dag der de fleste arbeidstakere kan ha fri, og der man kan samle venner og familie for å tilbringe tid sammen eller gjøre andre aktiviteter.

 

KrFs 1. nestleder Dagrun Eriksen understreker viktigheten av tidlig innsats i skolen.

– Nå nærmer vi oss første skoledag for mange barn. Noen av dem vil møte to lærere i klasserommet. Det gir en bedre oppfølging av hver enkelt elev. KrF vil at alle elever fra 1. til 4. trinn skal få det samme, sier hun.

– KrF har startet opptrappingen for å få flere lærere i småskolen, og målet er å få fullt gjennomslag for dette i denne stortingsperioden.

 

KrF går til valg på en verdig, trygg og meningsfull alderdom. Ingen skal engste seg for å bli gammel i Norge, er det tydelige budskapet.  

– KrF er opptatt av at du skal få sykehjemsplass når du trenger det. Men verdig eldreomsorg handler også om mer enn bygging av sykehjemsplasser. Det handler om en meningsfull hverdag og livskvalitet, understreker Eriksen.