Valgkampåpning med familie og verdier i sentrum

– Det holder ikke å si at kristne verdier er viktig. Man må være villig til å fylle dem med innhold, sa Knut Arild Hareide på KrFs valgkampåpning.

Knut Arild og mange andre på baluba lekeland

– KrF er garantisten for valgfriheten. Vi skal fortsette å være familiepartiet. Vi skal fortsette å kjempe for en bedre hverdag for familiene, sa partilederen. 

Han pekte på at altfor mange partier og fagfolk fokuserer på arbeidslinjen når de ser på familiepolitikken.

– I KrF tar vi barneperspektivet. Derfor vil vi ha bedre permisjonsordninger for foreldrene. For barnas skyld. Derfor krever KrF at vi får et tidsklemmeutvalg, som tar utgangspunkt i familiers hverdag, behov og utfordringer. Det skal være framtidsrettet og se på mer fleksible arbeidstidsordninger og tidskontoløsninger.

– En god og trygg barndom for alle. Det er en verdi som ikke kan måles i penger. Det er en verdi som varer, en verdi som varmer. Det er verdipolitikk på sitt beste.

KrF er garantisten for valgfriheten, sa han, og ga et tydelig valgløfte: KrF skal fortsette å være familiepartiet.

– Vi skal fortsette å kjempe for en bedre hverdag for familiene. Vi garanterer valgfrihet for alle. For barnas skyld.

 

Verdier må fylles med innhold

Kristne verdier er ikke en museumsgjenstand som skal bevares for syns skyld, understreket han. 

– Det holder ikke å si at kristne verdier er viktig. Man må være villig til å fylle dem med innhold. For dette er i realiteten fellesverdier, verdier som utgjør limet i samfunnet vårt. De må vi bevare. 

– Det handler om vi fortsatt skal leve i et samfunn der vi bryr oss om hverandre og tar vare på hverandre. Og på skaperverket. Det betyr også mye for tilliten, tilhørigheten og nestekjærligheten mellom folk. 

 

Klare verdiutfordringer

Tidligere denne uken fremmet KrF fem verdiutfordringer til det politiske Norge. Så langt har bare Senterpartiet svart på utfordringene, selv om de alle sier at kristne verdier er viktig. På valgkampåpningen utfordret Hareide igjen de andre partiene på følgende:

  1. Kan de andre partiene garantere at Grunnlovens verdiparagraf står fast? At Norge fortsatt skal være et land bygget på kristne og humanistiske verdier?
  2. Kan de andre partiene garantere at det ikke lenger blir noen diskusjon om skolegudstjenester på skolene rundt omkring i landet?
  3. Kan de andre partiene garantere at søndagen fortsatt blir en dag for familie og hvile, og ikke en vanlig arbeidsdag med full shopping?
  4. Kan de andre partiene garantere at barna fortsatt skal lære om kristendommen og de kristne verdiene gjennom KRLE-faget i skolen?
  5. Kan de andre partiene garantere at de aldri vil tillate at menneskeverdet graderes gjennom å åpne for aktiv dødshjelp?
  6. Kan de andre partiene garantere at Norge ikke skal tillate at mennesker gjøres til en salgsvare – gjennom å åpne for kjøp av sex?
  7. Kan de andre partiene garantere at nestekjærligheten ikke stopper ved svenskegrensen, og at Norge fortsatt skal være et land som stiller opp for fattige og forfulgte?

La oss håpe at verdidebatten i denne valgkampen vil bidra til en verdivind over landet, avsluttet Knut Arild Hareide. 

– KrF er verdipartiet i norsk politikk. Vi ønsker et Norge som er rotfestet i verdier som varer, verdier som varmer.