Valgfrihet for familiene

Einar Kiserud
Foto: Astrid Waller

Einar Kiserud, 2.kandidat Østfold

Mange vil bruke politikk til å styre familienes valg. KrF vil gå motsatt vei: Politikken skal styrke familiene, ikke styre dem. Vi vil løfte foreldrerollen, og gi tid til hverandre. Barn er ulike. Familier er ulike. Da må det også være mulig å velge ulikt. Familien er menneskers første og viktigste fellesskap. Der legges grunnlaget for å utvikle seg og mestre livet.
Derfor er familiene så viktige for KrF.
KrF vil gi familier mer valgfrihet og mer tid sammen, og si nei til kutt i kontantstøtten. Vi vil fjerne den rigide tredelingen av foreldrepermisjonen. Vi vil ha økt barnetrygd, fritidskort i hele landet og en ekstra ferieuke til småbarnsfamiliene. De minste skolebarna trenger en bedre overgang fra barnehage til skole. KrF vil erstatte førsteklasse med en førskoleklasse og mer lek.