Valget er et verdivalg

– KrF har alltid vært bevisst verdiene politikken vår bygger på. De kristne verdiene må få konsekvenser for politiske veivalg og prioriteringer, sier Knut Arild Hareide.

Smilende Knut Arild Hareide
FOTOGRAF: THOMAS LEIKVOLD

KrF bygger sin politikk på verdiene; det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Hva betyr det i praksis?

 • KrF vil bidra til et raust samfunn med plass for alle
  • Derfor sier vi nei til tidlig ultralyd og tester som bare har som formål å sortere bort
  • Derfor kjemper vi for et samfunn som stiller opp for de som trenger det mest; kamp mot ulikhet, utenforskap og barnefattigdom

    

 • KrF vil styrke nære fellesskap og distrikt fordi det er de nære fellesskapene som er limet i samfunnet
 •  KrF vil skape et familievennlig samfunn som setter barna først
 •  KrF vil løfte den kristne kulturarven og mener at kunnskap om vår kulturarv gjør at vi kan møte andre med trygghet og åpenhet
  • Derfor trenger barna å lære om de kristne verdiene i skolen og vi støtter K-en i KRLE-faget
  • Derfor sier KrF nei til kutt i støtten til trossamfunn

    

 •  KrF vil sørge for at Norge ikke er seg selv nok – vi har et felles ansvar for vår verden
  • Derfor vil KrF opprettholde bistanden på 1% av BNP med reformer som gjør den mer fattigdomsrettet og forutsigbar
  • Derfor vil KrF møte klimatrusselen med et klart nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja

 

Les mer om vår politikk her