KrF vil styrke kvinnehelsen med kvinnehjerteforskning og nasjonalt senter for endometriose

KrFs landsmøte har vedtatt følgende resolusjon:

Mye medisinsk kunnskap om både sykdom og virkninger av legemidler bygger fortsatt i for stor grad på menn. Kvinner får ikke riktig diagnose eller adekvat behandling og lider og dør unødig. I likestilte Norge er det fortsatt ikke likestilling innen helse.

Forskning på kvinnehelse må derfor prioriteres kraftig. For eksempel har kvinner andre risikofaktorer for hjertesykdom, får andre varianter enn menn av vanlige hjertesykdommer, og har mindre nytte av standardbehandling utviklet for hjertesykdom hos menn. Det er derfor store hull i den medisinske kunnskapen om kvinnehjertehelse. Disse kan ikke tettes ved mer forskning på menn. Det bør iverksettes et eget kvinnehjerteforskningsprosjekt.

Nyere forskning viser at kjønn påvirker helsen generelt og må bli en sentral del av moderne persontilpasset medisinsk behandling. De biologiske forskjellene mellom kvinner og menn har særlig betydning for hjerte, hjerne og immunfunksjon. Hjerterelaterte sykdommer er største dødsårsak for kvinner, og hver dag dør 2-3 kvinner av hjerteinfarkt. Hos menn er en tett blodåre i hjertet årsaken til hjerteinfarkt. Men 23 % av kvinner med hjerteinfarkt har ingen tett blodåre. Vi vet i dag ikke hvordan disse hjerteinfarktene best forebygges og behandles.

En av ti kvinner lider av endometriose, der cyster og sammenvoksninger i underlivet kan føre til sterke kroniske smerter og barnløshet. Behandling kan gis, men det er for liten kunnskap om tilstanden blant norske leger, og mange går i årevis med symptomer uten å få gehør hos lege eller få den nødvendige diagnosen for behandling. Endometriose er også en progressiv sykdom som blir verre om den ikke behandles. Et nasjonalt senter er derfor nødvendig for å få satt tilstrekkelig fokus og kunnskapsbygging, som så kan spres til alle helseregionene og fastlegene. 

Vi vet ikke nok om kvinners sykdommer og lidelser – noe som igjen gir begrenset kunnskap hos helsepersonell i møte med pasientens behov. KrF vil derfor at det opprettes en kvinnehelseportal med rask tilgang på oppdatert informasjon.