Utdanning, klima og natur

Turid S. Thomassen

2. Kandidat Turid Solberg Thomassen

I hele mitt arbeidsliv som lærer og skoleleder har jeg vært opptatt av oppvekst og utdanning. Naturforvaltning har alltid engasjert meg.
Lykkes elevene med å fullføre videregående skole, lykkes de lettere i livet. 

Lykkes vi med bærekraftig utvikling, reddes livsgrunnlaget. 

Jeg kjemper for å: 

·       Hindre utenforskap og «dropout» av skolen. 

Satse på Ung Invest i Buskerud. 

·       Styrke de yrkesfaglige linjene og jobbe for 

flere lærlingplasser. 

·       Ivareta studieforbundenes rolle som frivillig 

sektors læringsarena. 

·       Gi god yrkesfaglig kompetanse og rekruttering 

gjennom fagskolene i samarbeid med nærings- 

livets behov. 

·       Bevare biologisk mangfold og jordvern i all 

arealforvaltning. 

·       Forvalte skogen bærekraftig. 

·       Gjøre fylkets vassdrag, Drammens og Oslofjorden rene, plastfrie og livskraftige.