Turid Solberg Thomassen brenner for utdanning, klima og natur

Turid S. Thomassen

2. Kandidat Turid Solberg Thomassen

I hele mitt arbeidsliv som lærer og skoleleder har jeg vært opptatt av oppvekst og utdanning. Naturforvaltning har alltid engasjert meg.
Lykkes elevene med å fullføre videregående skole, lykkes de lettere i livet. 

Lykkes vi med bærekraftig utvikling, reddes livsgrunnlaget. 

Jeg kjemper for å: 

-Hindre utenforskap og «dropout» av skolen. 
-Satse på Ung Invest i Buskerud. 
-Styrke de yrkesfaglige linjene og jobbe for flere lærlingplasser. 
Ivareta studieforbundenes rolle som frivillig sektors læringsarena. 
-Gi god yrkesfaglig kompetanse og rekruttering gjennom fagskolene i samarbeid med næringslivets behov. 
-Bevare biologisk mangfold og jordvern i all arealforvaltning. 
-Forvalte skogen bærekraftig. 
-Gjøre fylkets vassdrag, Drammens og Oslofjorden rene, plastfrie og livskraftige.