Ulstein: – Klimaendringene er kritisk for oss, men en katastrofe for verdens fattige!

– Med KrF i regjering har Norge kuttet utslipp og økt klimamålene.  Jeg er oppriktig bekymret for hva et regjeringsskifte vil bety for klima og for verdens fattige, sier bistands- og utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

Bilde av asiatiske kvinner som bærer eiendeler og et barn over et oversvømt område, med innfelt bilde av av Dag Inge Ulstein

Med KrF i regjering KrF har klimautslippene gått ned, og Norge har sendt inn et skjerpet klimamål under Parisavtalen. Utviklingsminister og førstekandidat for KrF i Hordaland, Dag Inge Ulstein, er bekymret for at den positive utviklingen kan snu hvis det blir et regjeringsskifte etter stortingsvalget 13. september.

– Det er ingen tegn til en felles retning på klimapolitikk på rødgrønn side, sier Ulstein.

– Se på Senterpartiet: de brukte ukevis på å finne ut om de i det hele tatt støtter klimamålet. Da de først fant ut at de gjorde det, stemte de mot tiltakene som kan få oss i mål. Denne regjeringen har en plan for hvordan vi skal nå målene. Hva de rødgrønne vil er helt uavklart, sier han, og utdyper:

– Da vi la fram en offensiv klimamelding i vitner brukte ikke opposisjonen muligheten til å forsterke den, de ønsket heller å uthule tiltakene. Stemme mot forslag og krangle seg imellom. Jeg frykter innsatsen for omstilling og klima vil gå ned ved et regjeringsskifte.

Klimaendringene er rett og slett blodig urettferdige!

Dag Inge Ulstein

Klimakamp for verdens fattige

Ulstein har et stort engasjement for klimaet. Engasjementet handler hovedsakelig om to aspekter: at generasjonene som kommer etter oss skal ha en god klode å vokse opp på, og at de som lider mest under klimaendringene er verdens fattige.

– Verdens fattige har sluppet ut minst, men får størst belastning. De sulter fordi avlingen slår feil når været endrer seg. De mister inntekt fordi det ikke er mulig å dyrke jorda lengre, sier utviklingsministeren

– Ja, det er krise for oss. Men det er en katastrofe for verdens fattige! Derfor må vi ta ansvar.

– Klimaendringene er rett og slett blodig urettferdige!

Endringer som monner

Skal verden nå klimamålene, er vi avhengig av tiltak som virker og som monner.

– Det MÅ være billigere å velge grønt enn å forurense! sier en engasjert Ulstein.

– Co2-avgiften opp og elbil må være billigere enn fossilbil. Men det er ikke nok. Vi er nødt til å fortsette de enorme investeringene i teknologiutvikling slik at sikrer en ordentlig grønn omstilling, sier han.

Norge på god vei

Selv om Ulstein ivrer for nye klimatiltak i Norge, er det viktig for ham å peke på at Norge også vil bidra sterkt internasjonalt for å kutte utslipp. Spesielt ett tiltak trekker han frem:

 Vi skal hjelpe utviklingsland med omstilling til fornybarenergi gjennom det nye Klimafondet vi la frem like før sommeren.
– Organisasjonen Zero omtaler dette som Norges viktigste klimatiltak, sier utviklingsministeren stolt, og avslutter:  

– Vi tar ansvar – både her hjemme og for verdens fattige.