Ulstein: – Jeg skal fortsette å rope ut på vegne av de som sjelden blir lyttet til!

– Noe av det som vekket mitt politiske engasjement var nettopp KrFs kamp for de mest utsatte. Jeg skal i alle fall gjøre mitt for at de marginaliserte og fattige i verden har en stemme i stortingsalen.
 

Collage av Dag Inge Ulstein og jente i syrisk flyktningleir

Dag Inge Ulstein fra Hordaland blir KrFs representant i Stortingets utenrikskomité i den neste stortingsperioden. Ulstein kommer fra jobben som Utviklingsminister i den nylig avgåtte regjeringen, og er nå for første gang valgt inn som stortingsrepresentant. Han er 41 år, gift og har fire barn, og er opprinnelig fra Solevåg utenfor Ålesund. Han var byråd i Bergen kommune 2013-2014 og 2015-2018, og har studert teologi og arbeids- og organisasjonspsykologi.

Vil prioritere de mest utsatte

Som ny stortingsrepresentant er det mye nytt å sette seg inn i, men Ulstein har prioriteringene klare.

– Et samfunns styrke viser seg i dets menneskesyn, hvor høyt menneskeverdet holdes og ikke minst i hvordan man behandler sine mest utsatte og sårbare. Dette er grunnleggende for KrFs politikk, og en sentral drivkraft for meg personlig, sier Ulstein.

Som Utviklingsminister sørget Ulstein for en gjennomgående prioritering av sårbare grupper i alt bistandsarbeid. Arbeidet fikk en enda klarere fattigdomsorientering, og en større del av bistandsbudsjettet ble øremerket landene i Afrika sør for Sahara, der nøden er aller mest prekær.

– KrF har lenge ment at 1 prosent av BNI skal gå til bistand, og dette innfridde vi i regjering. Dette gir livsviktige resultater i våre samarbeidsland. Det nytter! Jeg er stolt av at vi har vært med å gi enda flere barn med funksjonsnedsettelser i lavinntektsland mulighet til å gå på skole, bistandsprogrammet mot moderne slaveri, strategien mot skadelige skikker som barneekteskap, kjønnslemlestelse og «gendercide» (abort basert på kjønn, vanskjøtsel og drap av jenter og kvinner) og klimafondet, forebygging av klimarelaterte katastrofer og sultbekjempelse der det trengs aller mest – for bare å nevne noe, fortsetter Ulstein.

Inngående kunnskap

I Stortingets utenrikskomité vil Ulstein sitte på en erfaring de færreste har.

– Jeg er veldig glad for å kunne fortsette å bruke det jeg har lært og opplevd som utviklingsminister. Jeg er superinspirert til å fortsette å jobbe for verdens mest sårbare og fattige, nå også fra Stortinget, sier han.

– For KrF har det alltid vært grunnleggende å se utover våre egne landegrenser og ikke være oss selv nok. Noen må snakke høyt og tydelig for de som sjelden blir lyttet til, og det skal KrF fortsette å gjøre, avslutter Ulstein.