Ulstein: – En million barn står i fare for å sulte i hjel!

Utlendingsnemnda (UNE) har bestemt seg for å igjen sende afghanere som har søkt asyl i Norge tilbake til Afghanistan. – Jeg kan ikke fatte og begripe dette, sier utenrikspolitisk talsperson i KrF, Dag Inge Ulstein.

Collage av Dag Inge Ulstein og jente i syrisk flyktningleir

UNE har en stund stoppet behandlingen av asylsaker som gjelder afghanske statsborgere fordi den politiske situasjonen i Afghanistan har vært usikker og uforutsigbar. Nå vil de igjen sende afghanske asylsøkere ut av Norge. Utenrikspolitisk talsperson i KrF, Dag Inge Ulstein, reagerer med vantro på avgjørelsen.

Dette er et land hvor en million barn står i fare for å sulte i hjel, og opp mot 90 prosent av befolkningen trenger hjelp for å få nok mat

– Jeg kan ikke forstå hvilken informasjon som ligger bak UNEs beslutning. Situasjonen som gjorde at vi hentet ut mennesker fra landet er ikke endret. Om noe er den heller forverret når vi ser den humanitære krisen som landet er i, sier han opprørt, og utdyper:

– Dette er et land hvor en million barn står i fare for å sulte i hjel, og opp mot 90 prosent av befolkningen trenger hjelp for å få nok mat. 600 000 er på flukt i eget land. At vi i Norge skal starte med å sende folk tilbake til denne situasjon framstår for meg som hjerteløst og unødvendig. Norske myndigheter bør heller bruke tid på hvordan vi kan hjelpe de som er i nød og på flukt i Afghanistan.

KrF har utfordret utenriksministeren

Ulstein forteller at KrF har utfordret utenriksministeren om livssituasjonen til utsatte afghanere.

– KrF har utfordret Utenriksministeren på hva regjeringen gjør for å få ut afghanere som lever i fare på grunn av sin tilknytning til de norske styrkene som var stasjonert i landet. Det er uforståelig om det regjeringen prioriterer i stedet er å sende folk tilbake til den kritiske humanitære situasjonen som nå råder i Afghanistan, sier han kritisk, før han avslutter:

– Nå har vi nettopp brukt store summer på å samtale med Taliban i Norge. Vi har råd til også å ta et ansvar for å ta vare på noen av de som har flyktet fra dette regimet. Jeg forventer at regjeringen stopper dette.