Uaktuelt med skatteskjerpelse ved generasjonsskifter i landbruket

– Det er uaktuelt for KrF å støtte regjeringens forslag om å fjerne skattefritaket ved eierskifter av gårdsbruk innen familien, sier Line Henriette Hjemdal, KrFs næringspolitiske talskvinne.

Bilde av Line Henriette Hjemdal

Regjeringens budsjettforslag legger opp til at det heretter skal legges 25 prosent skatt på gevinsten ved eierskifter innen familien.

– For KrF er det viktig å legge til rette for et skattesystem som stimulerer neste generasjon til å overta, sier Hjemdal.

Hun understreker videre at gode ordninger for generasjonsskifter er viktig for å oppfylle Stortingets målsetning om økt matproduksjon.

– Skal målsetning om økt matproduksjon oppfylles, så trengs det bønder som har mulighet til å investere i gårdsdriften. Regjeringens forslag om å gjøre generasjonsskifter dyrere er et virkemiddel som trekker i motsatt retning, sier Hjemdal.

– Dette forslaget er ikke i tråd med KrFs landbrukspolitikk og det er naturlig at dette blir et tema i budsjettforhandlingene. I et budsjett som inneholder skatteletter til så mange, er det spesielt at regjeringen legger opp til en skatteskjerpelse for bønder, avslutter Hjemdal.