– Regjeringen må intensivere menneskerettighetspresset på Tyrkia

– Vi forventer at regjeringen intensiverer menneskerettighetsdialogen med Tyrkia i kjølvannet av kuppforsøket. Vi får inn meldinger om alvorlige menneskerettighetsbrudd som beskriver et Tyrkia som tar flere steg bort fra demokrati og grunnleggende rettsstatsprinsipper. Hvis ikke Norge og det internasjonale samfunnet oppnår mer i sin dialog med Tyrkia vil vi raskt stå ovenfor en situasjon med et større antall politiske flyktninger som vil ha behov for beskyttelse i Europa, sier KrFs parlamentariske nestleder Hans Olav Syversen.

Bilde av Hans Olav Syversen

I etterkant av kuppforsøket i Tyrkia har flere organisasjoner, blant annet Amnesty International, samlet informasjon og bevis for at tyrkere blir utsatt for vold, tortur og voldtekt av politi og soldater. Tyrkia har erklært unntakstilstand i tre måneder som følge av kuppforsøket 15. juli. Nå mener KrF at Norge bør presse på for at internasjonale observatører får komme inn i Tyrkia for å observere den alvorlige menneskerettighetssituasjonen.

– Regjeringen må gjennom alle våre kanaler med tyrkerne gjøre det klart at Norge ikke aksepterer brudd på menneskerettighetene, og påpeke hvilke negative konsekvenser dette kan føre med seg. Vi forventer at regjeringen intensiverer den bilaterale menneskerettighetsdialogen og dialogen gjennom partnerskapet i NATO i sin tilnærming til Tyrkia. Man bør sørge for at det så snart som mulig kommer på plass internasjonale observatører for å få dokumentert menneskerettighetssituasjonen, sier Syversen.

Han gjør det også klart at kupp mot demokratisk valgte myndigheter må fordømmes, men at reaksjonene i etterkant av kuppet ser ut til å stride mot grunnleggende menneskerettigheter. Blant annet vurderer tyrkiske myndigheter å innføre dødsstraff, og Tyrkia har suspendert Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen så lenge landet er i unntakstilstand.

– Vi er spesielt bekymret for hvordan tyrkere som stiller seg i opposisjon til det sittende regimet blir behandlet, herunder både religiøse minoriteter og politiske opposisjonelle.  Meldingene vi får gir grunn til stor bekymring og uro. Norge må gjøre det klart i sin dialog med Tyrkia at hevn ikke er et legitimt virkemiddel overfor de som ikke er enige med regimet, sier Syversen.

For ytterligere kommentarer kontakt:
Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen: tlf 480 82 627
Kommunikasjonsrådgiver Gunnhild Sørås: tlf 913 94 619

Vakttelefon for KrFs kommunikasjonsavdeling: 902 85 221