TT-ordningen styrkes og forbedres

TT-ordningen blir likevel ikke lagt ned slik regjeringen foreslo. I stedet dobles bevilgningen etter KrFs gjennomslag i statsbudsjettet. Det jubler Blindeforbundet for. – For blinde og svaksynte er denne transportordningen viktig for å kunne leve et aktivt liv, sier Blindeforbundets generalsekretær Gunnar Haugsveen.

Bilde av Hans Fredrik Grøvan og Knut Arild Hareide som mottar kake fra blindeforbundet

Transporttjenesten (TT) er en ordning for personer som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport eller egen bil. For synshemmede og andre med sansenedsettelse er TT-ordningen viktig for å kunne leve et normalt aktivt hverdagsliv. Dagens ordning fungerer ikke godt nok for alle. 

Blindeforbundets generalsekretær Gunnar Haugsveen er svært glad for KrFs gjennomslag i budsjettforhandlingene på Stortinget. I går møtte han personlig opp på KrFs gruppemøte for å overbringe en stor marsipankake som takk.

– Det er aller første gang vi i Blindeforbundet kommer med kake for å takke noen på Stortinget.  viktig er TT-ordningen for blinde og svaksynte. Den gjør at de kan leve et aktivt liv, sa Gunnar Haugsveen til KrFs samlede stortingsgruppe.

Ny og bedre, nasjonal TT-ordning

Det var KrFs transportpolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan som fikk æren av å sprette kaken.

 – KrF kunne ikke akseptere at regjeringen ville legge ned denne ordningen. En styrket og forbedret TT-ordning vil bety mye for alle som er avhengig av denne transporttjenesten, sier Grøvan.

 – Det er store variasjoner fylkene imellom, og mange opplever ordningen mangelfull. KrF vil opprette en nasjonal TT-ordning for brukere med særlige behov, og derfor foreslo vi i vårt alternative budsjett å bevilge midler til dette, sier Hans Fredrik Grøvan.

Regjeringen ville opprinnelig stanse og nulle ut de tre prøveprosjektene som har vært i gang i tre fylker. Prøveprosjektene skulle legge grunnlaget for en ny og bedre TT-ordning på nasjonalt nivå.

– Når KrF nå har fått gjennomslag for å doble bevilgningen, så gir dette et godt grunnlag for å utvikle, utvide og forbedre ordningen fremover, avslutter Grøvan.