Trøndelag KrF på KrF landskonferansen 2023

Trøndelag delegasjon på KrF sin landskonferanse 2023
Trøndelag KrF på landskonferansen 2023

Fra høyre øverst: Astrid Sofie Dalhaug, Nina Edvardsen, Dorte Klokk, Nina Egenæs Groven, Majen Helen Sævik, Astrid Gustad Angelus, fylkessekretær Terje Hofstad og Bendik Hagen.

Fra høyre nederst: Hjalmar Hugdal, Alina Käthe Storvik, Karin Bjørkhaug, Oddbjørn Stjern, Magne Nydal, Johan Fossan, Sheila Burns Lykkås og Geirmund Lykke.

Program for landskonferansen

Lørdag

11:00   Leders tale, Olaug Bollestad

12:00   Lunsj

13:00   Hvorfor er KrF viktig? Hans Olav Syversen

13:25   KrF – et kristendemokratisk sentrumsparti, David Hansen

13:40   KrF som et samlet lag, Ingebjørg Klingenberg Kovacic

14:00   Bygge samfunnet nedenfra

15:00   Kaffepause

15:25   Er trosfriheten truet? Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius

15:40   Flerkulturelt utvalg, Terje Aadne

15:55   KrFs etiske retningslinjer

16:10   Den hjelpen du trenger, når du trenger den, Olaug Bollestad

16:35   Fremtidens helsevesen, Kai Øivind Brenden

16:50   Kaffepause

17:30   Parallelle seminar

20:00   Festmiddag

Søndag

08:30   Ord for dagen

09:00   Styrke familiene, ikke styre dem

10:00   Dette skal KrF kjempe for i kommunene og fylkene, Ida Lindtveit Røse

10:15   KrFU i valgkampen, Jona Lie

10:30   Kaffepause

11:00   Spørretime med stortingsrepresentantene

11:30   Demens og eldreomsorg, Bettina Husebø

11:50   KrFs eldrepolitikk

12:05   Besøk fra den demokratiske opposisjonen i Belarus

12:30   Ruspolitikk i dagens politiske landskap, Inger Lise Hansen

12:50   KrFs løsninger på rusfeltet, Hadle Rasmus Bjuland

13:00   Lunsj

14:00   Hvorfor bistand er viktig nå, Dagfinn Høybråten

14:20   Situasjonen i Ukraina, Ukrainas ambassadør til Norge,Lilia Honcharevych

14:40   Internasjonal rettferdighet, Dag Inge Ulstein

14:55   Kaffepause

15:15   Mennesket og bioteknologien, Ola Didrik Saugstad

15:30   Det etiske perspektivet i abortdebatten, Morten Magelssen

15:45   Abortdebatten i tiden framover, Menneskeverd

16:00   KrF er partiet som løfter menneskeverdet, Olaug Bollestad

16:15   Generalsekretærens tale, Erling Ekroll

16:25   Vi er klare for valgkamp, Dag Inge Ulstein

16:35 Slutt