Trenger sterkere tiltak på sysselsetting, barnefattigdom og minstepensjonister

– KrF setter pris på at regjeringen forbedrer tiltakene for langtidsledige, men vi må gjøre mer for å få flere i arbeid, sier Hans Olav Syversen i kommentar til at revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem.

Portrett Hans Olav Syversen
FLIPFILM DANIEL MORK

– KrF mener vi må styrke lærlingtilskuddet ytterligere, slik at færre på yrkesfag opplever å stå uten lærlingplass. Dessuten etterlyser vi sterkere tiltak mot barnefattigdom og en styrking av minstepensjonistenes økonomi når alle andre pensjonister får 1000 kroner i skattelette, sier lederen for finanskomiteen, Hans Olav Syversen.

Arbeidsledighet er et av våre største problemer, for den enkelte og for samfunnet. Ledigheten har falt de siste månedene, men andelen av befolkningen som er i arbeid er den laveste på 20 år. Mange har trukket seg ut av arbeidsmarkedet og særlig unge er utsatt.

– Produktivitetskommisjonen understreker at det er uholdbart at unge på yrkesfag ikke kommer ut i praksis som lærlinger. KrF vil øke lærlingtilskuddet til nivået for kostnaden for en læreplass i videregående skole. Det er et stort løft som krever prioritering av lærlingtilskuddet over flere budsjettbehandlinger. Derfor vil KrF også i revidert budsjett prioritere dette, sier Syversen.

– Behovet for å gjøre mer for å styrke økonomien til fattige barnefamilier er stort. Særlig arbeidet som gjøres av ideelle organisasjoner er en effektiv og rimelig måte å hjelpe mange fattige og utsatte barn på. Dette vil KrF prioritere i behandlingen av revidert budsjett, sier Syversen.

– Regjeringspartiene foreslår 1000 kroner i skattelette til landets pensjonister. Det er på sin plass i lys av utviklingen i pensjonene de siste årene. Men regjeringen overser de aller mest trengende, nemlig minstepensjonistene. KrF har fått gjennomslag for å øke pensjonen for enslige minstepensjonister med til sammen 8000 kroner i de to siste budsjettforlikene. Men minstepensjonistene har fortsatt inntekter langt under EUs fattigdomsgrense og de betaler ikke skatt. Dermed får de ingen styrking av sin økonomi med regjeringens skatteletteforslag. Det er underlig, sier Syversen.