Toskedal oppsummerer arbeidsåret 2020

Geir Sigbjørn Toskedal, representant

Ja, da ble det heldigvis flertall i budsjettbehandlingen og jeg blir dermed sittende i 2021. Dette året har sannelig vært rart. I januar 2019 kom jeg inn igjen etter fast plass 4 år, nå som vararepresentant Olaug V.B. som ble Landbruks- og matminister. Partigruppen vurderte det slik at KrF nå måtte ta plass i Arbeids-og sosialkomiteen der vi ikke hadde representant. Det ble et krevende år med noen uheldige budsjettkutt som måtte forsvares, samt avdekking av NAV-skandalen. Men i januar 2020 kom helt nye og andre utfordringer. FrP gikk ut av regjering og vi kunne fylle vervet som samferdselsminister med Knut Arild Hareide. Dermed kunne partigruppen utnevne meg til posisjonen som fast medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen og Europautvalget. Det innebærer også deltakelse i alle nivå innen områdene, deriblant lukka møter med høyeste sikkerhets- og klareringsnivå.

Komitearbeidet gir et overordnet perspektiv på Norges posisjon og interesser som må ivaretas på beste måte i en urolig verden. Norge leder giverlandsgruppen for palestinsk bistand, Norge skal nå sitte to år i Sikkerhetsrådet i FN, vi skal sikre avtaler og kompabilitet med NATO, vi må videreutvikle og være konsistente i EØS-samarbeidet, vi må pleie gode kontakter med våre allierte og øvrige naboland i Norden. Forsvaret + sivil beredskap = totalforsvar; det er å sikre verdier for folk og framtid. Godt jeg har stødig rådgiver i Alf Rose Sørgaarden.

Alt dette er selvsagt veldig interessant personlig, men jeg mener og ser behovet for at KrF alltid må løfte sin stemme på disse nivåene. Vi har et verdibasert program og skal være troverdige og forutsigbare i samarbeidet. Tre statsråder svarer til denne komiteen, Ine Søreide Eriksen (H), Frank Bakke Jensen (H) og vår egen solide Dag Inge Ulstein. Bistandsdimensjonen og den ene prosenten skal vi hegne om, det er partiets varemerke og gir et humant sakseierskap.

Vi har sett urovekkende trender internasjonalt med nasjonalisering, uro omkring domstoler og rettsprinsipp, svekking av multilaterale samarbeidsorgan, ustabilitet og falske nyheter. Pandemien har forsterket usikkerhet og skap nye utfordringer. I andre deler av verden ser vi spørsmål omkring matforsyning og sultkatastrofer, migrasjonsbølger, klimaskapte utfordringer og militær rustning. Norge er et lite land i verden – og KrF skal delta i arbeidet med å styre skuten i de bølgene som kommer, det er mitt ansvar og privilegium! Det gjør meg ydmyk selv om mandatet og rollen skal utføres tydelig og bestemt.

Helt fra 2019 og til nå har jeg samtidig skygget Justiskomiteen og har dermed opplevd og samarbeidet med alle FrP-justisministerne. I 2020, med Monica Mæland (H) som statsråd, har året vært preget av tallrike såkalte Dok8-forslag fra opposisjonen. Det som har tatt mest tid for min del har vært politireformen, ny gjennomgang av straffenivået innen en rekke områder, ny domsstolsstruktur og saker omkring kriminalomsorgen. Selv om vi ikke deltar i selve komitemøtene, har vi full påvirkningskraft i de ukentlige regjeringsfraksjonsmøtene med justisminister og – departement. I 2021 får jeg heldigvis tilbake rådgiver på feltet igjen.

Jeg takker for alle konstruktive og nyttige henvendelser fra våre folk i Rogaland. Jeg håper dere alle får ei fin advents- og juletid med familie og venner – innen karantenereglene. Gled dere over evangeliets gyldighet som er oss testamentert og husk «alt skal bli bra».