Tom Magne Ueland – Ny administrasjonssekretær i Rogaland KrF

Vi ønsker Tom Magne Ueland velkommen som ny administrasjonssekretær på fylkeskontoret!  I tillegg til oppgaver innenfor regnskap og fakturering, vil han blant annet jobbe med rapportering, oppfølging av medlemsregisteret og kontakt med tillits- og folkevalgte.    I perioden fram til over valget vil Tom Magne også være gruppesekretær for Stavanger KrF med blant annet planlegging av gruppemøter og oppfølging i etterkant.  Tom Magne har vært ansatt på fylkeskontoret tidligere, og har også brei arbeidserfaring innen både salg, ordrebehandling og distribusjon.