Tiltak for å møte flyktningkrisen

For KrF er det viktig å ta ansvar i flyktningsituasjonen vi står i og er derfor en del av et bredt politisk forlik. Forliket sikrer at vi raskere kan sende ut de som ikke har behov for beskyttelse og dermed får mer ressurser til å ta godt imot dem som har behov for beskyttelse. En generell effektivisering og forenkling av regelverk og praksis for behandling av asylsøknader må ikke svekke asylsøkernes rettsikkerhet.

Bilde av Stortingsbygningen

Verden er midt inne i den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig og de siste månedene har denne også nådd oss her i Norge. Dette er krevende for oss å håndtere, men det er aller mest krevende for de som er på flukt. KrF mener det er viktig og bra at 161 av 169 stortingsrepresentanter stiller seg bak avtalen. Dagens situasjon setter Norge på prøve, men det er en prøve vi skal bestå.

Beskytte de som har behov for beskyttelse
Dette forliket sikrer at vi raskere kan sende ut de som ikke har behov for beskyttelse og dermed får mer ressurser til å ta godt imot dem som har behov for beskyttelse. En generell effektivisering og forenkling av regelverk og praksis for behandling av asylsøknader må ikke svekke asylsøkernes rettsikkerhet.

KrF tar ansvar
For KrF er det viktig å ta ansvar i den situasjonen vi står i og er derfor en del av et bredt politisk forlik. Noen av punktene i forliket er et stykke unna KrFs primærstandpunkt. Regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med konkrete forslag på flere punkter. KrF vil da måtte vurdere disse fritt, og kan stemme imot om vi mener det ikke er riktig.

Integrering og kommunenes situasjon
KrF mener tiltak for integrering og kommunenes situasjon er nødvendige for å håndtere flyktningsituasjonen. Avtalen vi er med på i dag sikrer at avtalepartiene i neste runde skal sikre kommunenes stilling i denne situasjonen, samt at vi skal komme med tiltak for å sikre en bedre integrering av de som vil få opphold fordi de har behov for beskyttelse. De fleste som kommer har behov for beskyttelse og vil dermed få opphold, det er derfor avgjørende at vi straks kommer i gang med dette arbeidet for å sikre bedre og rask integrering, og styrking av kommunene. 

Vi forventer at alle partiene som har signert denne avtalen viser tilsvarende vilje til å samles om et krafttak for integrering og å sette kommunene i stand til å ta i mot flyktningene på en verdig måte. Dette må ses i sammenheng og ligger som en forutsetning for at vi er med på forliket. 

Last ned tiltakene for å møte flyktningkrisen (PDF, 240 kB)