Tiden er overmoden for profesjonsstudier i medisin og psykologi ved Universitet i Stavanger

Stortingsreprestant Olaug V. Bollestad sammen med Solveig Ege Tengesdal fra fylkestingsgruppen og Henrik Halleland fra Stavanger KrF var initiativtakerne til denne resolusjonen.

Rogaland har både viljen, kompetansen, kapasiteten og samarbeidet som kreves for å etablere nye profesjonsstudier i medisin og psykologi. Rogaland KrF ønsker derfor å fremme profesjonsstudier i både medisin og psykologi ved Universitetet i Stavanger (UiS). Dette vil være til det beste for pasientene, studentene og Helse-Norge.

Nær halvparten av legene i Norge utdannes i dag i utlandet. Det er bred politisk og faglig enighet om at Norge bør utdanne flere av disse selv. Grimstadutvalget fra 2019 anbefalte at Norge på kort sikt utdanner 80% av legene vi trenger selv, som i praksis i 2019 betyr 440 nye studieplasser for medisin i Norge. Dette støtter Rogaland KrF fullt ut.

Universitetet i Stavanger har utarbeidet et treårig medisinstudium som baserer seg på at medisinstudenter som har fullført de tre første årene i utlandet, eller ved et annet norsk universitet, tar de de tre siste årene ved UIS. Studiet vil dermed bidra til en rask opptrapping av norsk utdanningskapasitet i medisin, og kan være et viktig bidrag i fastlege-krisen. Studiet har fått etableringstillatelse fra UIS sitt styre, infrastrukturen er på plass, og har bidratt til en startfinansiering på 84 mill. kroner.

Rogaland KrF vil også jobbe for at Universitetet i Stavanger får tildelt studieplasser til et profesjonsstudium i psykologi finansiert over statsbudsjettet, forutsatt at UiS-studiet blir akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Det forventes svar i mars/april 2022 på søknad om akkreditering av 48 studieplasser.

SINTEF rapporterer om vedvarende nasjonale utfordringer med å rekruttere og beholde psykologkompetanse i kommunale tjenester. Kommunene i Rogaland har lavest psykologkompetanse i landet med 0,5 psykolog-årsverk per 10.000 innbyggere, ifølge SSBs oversikt over dekningsgrad. Det finnes ikke et profesjonsstudium i psykologi i Rogaland i dag, samtidig viser studier at ferdig utdannede kandidater ofte bosetter seg og får jobb i den regionen de har studert.

Tilbud om medisin- og psykologi-utdanning ved UiS vil bidra til å styrke utdanning og forskningskapasiteten ved landets tredje største akuttsykehus (SUS), og samtidig bedre lege- og psykolog-dekningen i og rundt landets tredje største byregion.

Rogaland KrF vil:

  • fremme etableringen av det utarbeidede medisinstudiet ved UiS.
  • jobbe for at staten finansierer studieplassene til et profesjonsstudium i psykologi ved UiS, forutsatt at søknaden til NOKUT om akkreditering blir innvilget.