– Tempoet på utbygging av sykehjemsplasser må opp

Kommunene planlegger for færre sykehjemsplasser i år enn før. – Men jeg håper likevel at det vil stå høyt på kommunenes prioriteringsliste, sier Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

Illustrasjonsbilde av eldre mann og innfelt bilde av Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

– Vi står midt i en internasjonal koronakrise, men også overfor en fremtid hvor vi får flere eldre og disse skal ha et trygt og godt sted å bo. Derfor er det viktig at det bygges ut nok sykehjemsplasser i alle Norges kommuner, sier helsepolitisk talsperson i KrF, Geir Jørgen Bekkevold

Aftenposten kunne 19.08 melde at kommunene planlegger for færre sykehjemsplasser i 2020 enn i 2019. Bekkevold mener planleggingen av nye sykehjemsplasser i kommunene må ha høy prioritet i tiden fremover.

Han utfordrer nå helseminister Bent Høie om hvordan man vil unngå at takten på utbygging av sykehjemsplasser blir forsinket på grunn av koronasituasjonen.

– Må ha nok plasser

Regjeringen har satt av en pott til utbygging av sykehjemsplasser som kalles «tilsagnsramme» for kommunene.

Dette skal bidra til at kommunene kan få de midlene som skal til for å bygge ut nok sykehjemsplasser og omsorgsboliger til å møte det behovet vi vet vil komme. Denne potten utgjør 3,6 milliarder kroner. 

– Kommunene har fått et klart signal gjennom våre prioriteringer i statsbudsjettet om å bygge ut nok sykehjemsplasser i tiden som kommer. Jeg håper dette vil være en av de viktigste sakene på prioriteringslistene i alle kommuner denne høsten, sier Bekkevold

Gjennom koronakrisen har kommunene hatt ansvar for den lokale beredskapen og for å beskytte sårbare grupper mot smitte. Bekkevold påpeker at kommunene har vist at de kan kaste seg rundt når det krever en ekstra innsats og har hatt en helt sentral beredskapsrolle i en krisetid.

– Kommunene har gjort en viktig jobb dette året når det kommer til å beskytte de eldre og forhindre smitte, vi har tillitt til det arbeidet som gjøres og en klar forventning om at de eldre skal få den hjelpen de trenger, sier Bekkevold

– Denne saken er en viktig vekker, kommunene har mange viktige oppgaver, men å sikre nok sykehjemsplasser er helt avgjørende i tiden som kommer, sier Bekkevold 

Roser kommunene

Han forteller at KrF har tillitt til kommunenes håndtering av den viktige jobben det er å beskytte sine innbyggere mot viruset. Samtidig har partiet en klar forventning om at utbygging av sykehjemsplasser får en høy prioritet i tiden som kommer. 

– KrF og regjeringen har bevilget midler til å ta høyde for den store andelen eldre mennnesker vi blir i fremtiden, men kommunene må prioritere dette arbeidet. I kommunenes arbeid med håndtering av korona-krisen må ikke sykehjemsutbyggingen falle ned i prioriteringslisten, sier Helsepolitisk talsperson Geir Jørgen Bekkevold.