Temamøte om universell utforming

Viken KrF Kvinner inviterer til temakveld på Teams mandag 10. mai kl. 20.00-21.30

Mariam Rapp, leder for KrF Kvinners sentralstyre vil åpne med appell

Tilrettelegging av undervisning for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Universitet, høyskole og fagskole»Bjørnar Kvernevik, Universell.no

Nytt om Universell utforming av IKT

Det vil bli mulighet for spørsmål.

Førstekandidatene til Stortingsvalget Ida Lindtveit Røse fra Akershus KrF ogKjell Erland Grønbeck, Buskerud KrF har appell. Nå er vi inne i valgkampen!

Hjertelig velkommen!

Ta gjerne med en kaffekopp el.l.

Klikk her for å delta i møtet