Takket de frivillige i Kirkens SOS for innsatsen

Portrett av Geir Jørgen Bekkevold
Leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Lederen for Stortingets Helse- og omsorgskomité, Geir Jørgen Bekkevold (KrF), takket onsdag sammen med artistparet Karoline Krüger og Sigvart Dagsland, alle de frivillige i Kirkens SOS for innsatsen gjennom et krevende pandemi-år. Krisetjenestens medarbeidere fikk gleden av å høre flere av artistenes gamle og nye perler, og ble oppmuntret til videre innats.

Bekkevold understrekte betydningen av de frivilliges innsats, og takket for at så mange bruker så mye av deres tid til å være medvandrere, til å være lytteposter og til å være de som orker å gå den ekstra svingen som må til for at folk skal skimte håpet.

Bekkevold understrekte også det frivillige arbeidet som en viktig del av hele hjelpeapparatet som vi trenger å ha på plass for mennesker som av ulike årsaker har vondt i livet sitt. Det er viktig at disse får mulighet til å møte noen som er der for dem, noen som ikke ser på klokka, men som tar seg den tiden det trenger og får lyttet seg fram til det som er kjernen av det vanskelige.

Bekkevold minnet også om Kirkens SOS sin viktighet gjennom ulike hendelser. Han trakk blant annet frem Ari Behns bortgang, som gjorde at Kirkens SOS og andre hjelpetelefoner fikk en stor pågang av mennesker som trengte at noen lyttet til deres vanskelige livssituasjon. Dette gjorde også at Stortinget kom Kirkens SOS i møte med ekstra midler slik at Kirkens SOS igjen kunne imøtekomme de som tok kontakt.

Bekkevold var takknemlig for at Kirkens SOS har klart å stå i dette løpet, reddet liv og fått mennesker til å øyne håpet igjen.

Komitélederen var også glad for at Stortingets og regjeringens støtte er videreført, fordi fortsatt er det mange mennesker som kjenner på tyngden ved en pandemi.

Generalsekretæren i Kirkens SOS, Lasse Heimdal, er glad for de varmende ordene, og for den anerkjennelse de har fått, både i gode ord og ekstra støtte. Det inspirerer til videre innsats, og gjør det mulig å utvide virksomheten slik at enda flere mennesker i nød kan bli møtt av et lyttende og støttende medmenneske.