Takk til Harry og alle som har bidratt i valgkampen!

Fra NRK og Sunnmørspostens valgvake i Ålesund: Fylkesleder Randi Walderhaug takker Harry Valderhaug for innsatsen i valgkampen.

Tusen takk til alle som har stått på i valgkampen for KrF i Møre og Romsdal – og til alle dere som har heiet og fortsatt heier på KrF!

Vi hadde et håp om at partiet nasjonalt skulle komme over sperregrensa, slik at KrF kunne få muligheter til å få utjevningsmandater. Slik gikk det ikke og KrF får 3 representanter på Stortinget i neste stortingsperiode.
Men – partiorganisasjonen har gjort en formidabel jobb rundt om i landet og vært godt synlige i det politiske landskapet.
Igjen en stor takk for alt godt valgkamparbeid som er blitt lagt ned rundt om i vårt fylke – og en spesiell stor takk til Harry Valderhaug som har vært Møre og Romsdal KrF sin 1. kandidat og en flott ambassadør for partiet. Han har virkelig stått på både sent og tidlig. Harry har reist land og strand rundt om i fylket, har vært godt synlig i media og markedsført KrF på en fremragende måte. Tusen takk!