Grøvan: – Svært alvorlig og sterkt kritikkverdig om objektsikring

– KrF mener regjeringens manglende oppfølging er sterkt kritikkverdig og svært alvorlig, og inviterer Stortinget til å vedta et såkalt daddelvedtak som er enda kraftigere enn sist gang Stortinget behandlet saken, uttaler Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk nestleder og medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan
Hans Fredrik Grøvan. Foto: Gunnhild Sørås.

Riksrevisjonen har felt en streng dom over myndighetenes arbeid med å sikre viktige objekter og kritisk infrastruktur. To påfølgende rapporter har dokumentert svikt i arbeidet. KrF tar dette på dypeste alvor

Mer alvorlig enn sist – Saken er nå enda mer alvorlig enn sist Stortinget arbeidet med dette. Nå er det avdekket forhold som knytter seg til perioden fra 2016 og frem til i dag. Derfor velger KrF å stramme til ytterligere, sier Hans Fredrik Grøvan som på vegne av KrF nå fremmer et kritikkforslag som understreker alvoret i saken.

Sminket versjon

Høringene har vist at Regjeringen forrige gang gav en sminket versjon av sannheten. Arbeidet var ikke kommet så langt som man gav inntrykk av sist gang, og statsministeren har selv erkjent at hun kunne ha rapportert mer helhetlig overfor Stortinget.

– Det er nå viktig at statsministeren kommer til Stortinget og gir uttrykk for den samme erkjennelsen som hun gav uttrykk for overfor komiteen i høringene, sier Grøvan som samtidig forventer en konkret plan fra regjeringen.

Forventer konkrete løfter

– Vi trenger nå en konkret plan for oppfølgingen videre. Denne planen må inneholde en økonomisk oversikt over hva det koster å få gjennomført tiltakene i henhold til gjeldende regelverk, og vi trenger en oversikt over fremdrift og milepæler, avslutter Grøvan.