Svarer ikke på Stortingets bestilling

Utredningen om fremtidig lufthavnkapasitet på Østlandet som regjeringen offentliggjorde i dag står til stryk, sier Hans Fredrik Grøvan.

Portrett av Hans Fredrik Grøvan

På oppdrag fra regjeringen, og som følge av et stortingsvedtak fra i vår, har Copenhagen Economics utredet behovet for fremtidig lufthavnkapasitet på Østlandet.

-Rapporten er svært skuffende og bærer preg av å være et hastverksarbeid. Den er ikke i nærheten av å svare på Stortingets bestilling. Vi kan ikke slå oss til ro med dette, sier Grøvan.

KrF fikk flertall på Stortinget for at det skulle gjøres en kartlegging av flyplasskapasiteten i et fremtidsperspektiv. Bakgrunnen for vedtaket var en erkjennelse av at luftfarten er i rask utvikling og reisemønstre endrer seg. – Vi politikere må være i forkant av utviklingen og vi må se på hvordan vi utnytter ressursene best mulig. Her er både Gardermoen og de ikke statlige lufthavnene relevante.

Grøvan mener rapporten er alt for smal og ikke tar for seg de virkelige utfordringene fremover.

-Vi må se transportformene i sammenheng og i langt større grad se hva som blir behovene fremover. Befolkningen øker og reisemønstre endrer seg som følge av utbygginger både på vei og bane. I tillegg har vi sjøtransporten. Rapporten fanger overhode ikke opp dette. Rapporten er smal og svært begrenset. Når det gjelder Moss Lufthavn Rygge spesifikt, som rapporten omtaler, så er KrF svært opptatt av å støtte initiativ som kan få til ny virksomhet på flyplassen.

Grøvan mener regjeringen nå har en jobb å gjøre for å oppfylle den klare bestillingen fra Stortinget.

-Regjeringen må sørge for å få fram et bedre beslutningsgrunnlag for Stortinget, slik at vi kan planlegge flyplasskapasiteten på et bedre og bredere grunnlag.