Styrking av kommuneøkonomi nødvendig

– Jeg er glad for at regjeringen øker kommunebevilgningene, så må vi vurdere nivået nærmere for å sørge for gode tilbud i barnehage, skole og eldreomsorgen, uttaler Hans Olav Syversen, leder for finanskomiteen og KrFs finanspolitiske talsmann og Revidert nasjonalbudsjett.

Hans Olav Syversen
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF
Kommuneøkonomi
– Etter mange år med høye skatteinntekter, opplevde kommunesektoren en skattesvikt i 2014. Svikten skyldes oppbremsingen i norsk økonomi på grunn av lavere oljepriser og lavere anslag på oljeinvesteringene. Regjeringen kompenserer stort sett for denne skattesvikten, så får en helhetsvurdering vise hvor nivået bør ligge for å styrke tilbudet i barnehage, skole og eldreomsorg, sier Syversen.
 
Eldresentre
– Eldresentrene har en forebyggende effekt og kan dempe presset på dagsentre, hjemmetjenester og sykehjem. Eldresentre betyr trivsel og gir eldre mulighet til sosial kontakt og gode måltider. KrF vil derfor i dette reviderte budsjettet gi et løft for eldresentrene, sier Syversen.
 
Grønne seiere
– Grønne datasentre er store serverparker for lagring av data. Norge har god tilgang på naturlig kulde til nedkjøling av serverparkene, liten fare for naturkatastrofer, og vi har økonomisk og politisk stabilitet. I tillegg har vi kompetent arbeidskraft og god bredbåndsinfrastruktur. Slike sentre kan bety ny, grønn verdiskaping og sysselsetting. Derfor har KrF fremmet forslag om redusert el-avgift for slike sentre i Norge. Regjeringen fortjener honnør for å ville gjennomføre en slik avgiftslettelse i statsbudsjettet til høsten, sier Syversen.
– Ellers er vil glade for enigheten om bilavgiftene som gir en grønnere bilpark med lavere co2-utslipp, fortsetter han.
 
Mer til bekjempelse av barnefattigdom
– Det er positivt at regjeringen setter av midler til å bedre fattige barns situasjon, basert på fattigdomsplanen som regjeringen har utarbeidet, sier Syversen.

Syria
– Jeg er glad for at regjeringen setter av ytterligere 250 mill. kroner til flyktninghjelp i Syria og nabolandene. Dette og spørsmålet om mottak av flere Syria-flyktninger til Norge er det imidlertid samtaler om mellom de parlamentariske lederne, sier Syversen. 
 
Kemnerkontorene
– Vi registrerer at regjeringen foreslår at kemnerkontorene gjøres statlige. Dette vil bli en viktig sak for KrFs gruppe å drøfte i forbindelse med revidert, avslutter Hans Olav Syversen.