Styrket satsning for barn og unges psykiske helse

– Barn med psykiske plager og lidelser venter fortsatt altfor lenge på hjelp. Regjeringens satsning er for svak. KrF fremmer i dag 11 forslag i Stortinget for barn og unges psykiske helse, sier KrFs nestleder Olaug Bollestad.

Bilde av Olaug Bollestad

Hele 20 prosent av barn og ungdom i Norge har psykiske plager som angst, depresjoner og atferdsproblemer. 70 000 barn har psykiske lidelser som krever behandling.

– Barn og ungdom venter gjennomsnittlig 53 dager på behandling. KrFs mål er å fjerne ventetiden for barn og unge. Om det skal bli mer enn en ønskedrøm må det satses offensivt og forpliktende på psykisk helse, påpeker Bollestad.

Riksrevisjonen konkluderer i sin rapport at tilbudet til psykisk syke har blitt dårligere.

– Psykisk helse blir sagt å være en av regjeringens hovedsatsninger, men det blir ikke en reell satsning ved at det kuttes minst innen psykisk helse. Vi er bekymret for hvordan dette rammer barna, sier Bollestad.

Bedøver vi problemet?

De siste 15 årene har bruken av antidepressiva og sovemidler blant barn og unge eksplodert.

– Vi må slutte å medisinere barna våre og heller gi dem den hjelpen de trenger. Ungdom forteller om at de blir sendt hjem med piller for å håndtere angst og depresjon fordi psykologen ikke har tid, forteller KrFU-leder Ida Lindtveit, som også står bak forslaget.

– Det er uforsvarlig å sette barn på vanedannende medikamenter som en quick-fix når de egentlig trenger annen behandling. Vi tar ikke barn og unge på alvor ved å bedøve problemene de opplever. Dette kan ikke regjeringen forholde seg passive til, utfordrer KrFU-lederen.

Bollestad påpeker at like viktig som økte ressurser, er bedre organisering av tjenestene til barn og unge. Hjelpetjenestene i kommunen er ikke tilpasset barn og unge.

– Målet må være at barna alltid er trygge på hvem de skal forholde seg til. De blir fort kasteballer i systemet. KrF mener det overordnede ansvaret for barn og unge må tydeliggjøres, sier Bollestad.

 – Les hele representantforslaget fra KrF her. –