– Styrk innsatsen mot frafall

– Vi må vi skaffe flere lærlingplasser og samtidig styrke den tidlige innsatsen i skolen, sier Anders Tyvand, utdanningspolitisk talsmann i KrF. Norge er nest dårligst blant OECD-landene når det gjelder gjennomføring i videregående opplæring.

Bilde av Anders Tyvand

Dette kom fram i en undersøkelse presentert i Aftenposten i dag. Frafallet er størst innen yrkesfagene, der kun 39 prosent av elevene fullfører på normert tid.

– Mange får ikke fullført fordi de ikke får lærlingplass. KrF vil bidra til å skaffe lærlingplasser, og derfor har vi presset på for å øke lærlingtilskuddet til bedriftene. Tilskuddet har faktisk blitt økt tre ganger med til sammen 10.000 kroner per kontrakt de siste to årene, og jeg håper dette vil bidra til at flere finner det interessant å ansette lærlinger i fremtiden, sier Tyvand.

Tidlig innsats
Men mangelen på lærlingplasser er ikke den eneste forklaringen på frafallet. Mange opplever skolen som krevende og teoritung.

– De som har problemer med å henge med på videregående, har ofte hatt problemer veldig lenge. De som kommer inn i videregående opplæring med dårlige resultater fra grunnskolen, er spesielt utsatt for å droppe ut. Derfor er tidlig innsats i grunnskolen et av de viktigste tiltakene mot frafall i videregående, sier Tyvand.

Flere lærere i småskolen
Han mener det er et problem at mange får hjelp for sent.

– Mange går gjennom store deler av skoleløpet uten å få den hjelpen de trenger. Vi bruker tre ganger mer penger på spesialundervisning på 10. trinn enn på 1. trinn i grunnskolen. Vi må snu det bildet, og sette inn innsatsen tidligere. Derfor er jeg glad for at KrF har fått gjennomslag for øremerkede midler til rundt 700 flere lærerstillinger i 1.-4. klassetrinn, og dette er en satsing vi kommer til å jobbe videre med. Flere lærere til de minste barna gir mer tid til hver elev, og bedre oppfølging av den enkelte eleven, sier han.