Strømpriser – strømkrise

Høstens og vinterens høye strømpriser har gjort at mange enslige, eldre og småbarnsfamilier har fått store økonomiske utfordringer. Regjeringen har kommet med en midlertidig ordning som blant annet inneholder økt bostøtte og økonomisk sosialhjelp. Disse to ordningene gjør at flere kan be om hjelp, eller får mer hjelp enn de har hatt tidligere.

Det er mange grunner til at strømprisene har økt dramatisk og varierer sterkt. Samtidig er tilgang til strøm avgjørende for trygghet både i hjem og for arbeidsplass. Dette kan ikke løses på en måte som fører til at flere må be om offentlig hjelp, enten det er bostøtte eller sosialhjelp. Innlandet KrF forventer at regjeringen vil regulere strømmarkedet på en måte som gjør at folk kan betale strømregningen sin uten å be om offentlig støtte til dette.

Denne resolusjonen ble vedtatt på fylkesårsmøtet 12. mars 2022

Strømmaster