Regjeringen legger fram forslag for flyselskapene, små- og mellomstore bedrifter og likviditet i næringslivet

Fredag fikk Stortinget nye forslag fra regjeringen til behandling.

Hans Fredrik Grøvan

Blant forslagene regjeringen foreslår er:

– garantier for 6 milliarder for å sikre likviditet til flyselskapene som står i en krevende situasjon etter virusutbruddet

– utsette skatteinnbetalinger også for arbeidsgiveravgift tilsvarende 28 milliarder, for å sikre bedriftene bedre midler i tiden fremover

– bedre lånegarantier ovenfor små- og mellomstore bedrfter ved at staten garanterer for 90% av lånebeløpet som bankene innvilger dem som trenger det.

– gjennopprettelsen av statens obligasjonsfond, som kom på plass under finanskrisen i 2009. Fondet skal bidra til økt likviditet og kapital til bedrifter som er rammet av inntektsbortfall

– Fristen for innbetaling av moms, forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift blir forskjøvet og momssatsen for kultur, overnatting og kollektiv blir satt ned fra 12% til 8%

Strenge krav til selskaper som mottar støtte
Den siste uken har det blitt bevilget og varslet store milliardbeløp for å trygge arbeidsplasser i hele landet. Vi må unngå at solide bedrifter med stor betydning for landet og for lokalsamfunnet går konkurs på grunn av krisen. Pengene kommer imidlertid med tydelige forventninger til bedriftene som mottar støtte: Regjeringens formidler en sterk forventning til at selskapene som mottar støtte ikke skal ta ut store utbytter til privat forbruk i ettertid. 

– Jeg er glad for at regjeringen er så tydelig på dette, sier parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan.

– Vi bruker nå fellesskapets midler for å redde bedrifter og folks arbeidsplasser. Da vil det være uakseptabelt om de samme aktørene om en liten stund henter ut store beløp til privat forbruk eller lukrative bonusordninger. Jeg opplever at næringslivet har god forståelse for dette, men vi må likevel ha rammer som sikrer moderasjon.

Han påpeker at firkantede regler likevel kan ramme for hardt. Mange små bedrifter er for eksempel avhengige av å kunne ta ut utbytte for å betale skatter og avgifter, mens andre har ordninger der utbyttet går til frivilligheten. Noen selskaper vil klare seg de neste månedene med de statlige tiltakene, men være avhengige av nye investorer for å utvikle seg og holde det gående i tiden etter den den mest akutte krisen er over. For noen av disse er det for strengt å legge ned totalforbud mot utbytte.

– Selskapene må forplikte seg til moderasjon, men vi må ikke regler som ødelegger for de samme selskapene som vi nå bruker store ressurser på å redde, sier Grøvan.

– Nå skal partiene på stortinget sette seg ned og jobbe sammen om innholdet i denne pakken, og da må vi også lete etter gode løsninger som sikrer at vi kommer med de rette tiltakene til rett tid, og at ordningene bidrar til å holde hjulene i gang fremfor å gi store utbytter til privat forbruk, sier Grøvan.