Stortinget vedtar veireformer

– Raskere utbygging og mer vei for hver krone. Det blir resultatet når Stortinget nå vedtar store reformer i norsk veipolitikk, sier Hans Fredrik Grøvan.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan
Hans Fredrik Grøvan. Foto: Daniel Mork – Flipfilm/KrF

Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite avgir i dag sin innstilling om reformer i veisektoren. Grøvan er svært tilfreds med at et flertall nå går inn for store endringer i norsk veipolitikk. 

– Nå får vi på plass et finansieringssystem hvor planlagte og påbegynte prosjekter i større grad kan gjennomføres i sammenheng. Det er noe KrF har etterlyst i mange år, og jeg er glad for at Stortingsflertallet nå går inn for dette. Vi får større forutsigbarhet i veiutbyggingen samtidig som investeringstakten kan økes, sier Grøvan.

Offentlig-privat samarbeid (OPS), forutsigbar finansiering med forpliktende budsjettvedtak for hele prosjekter, lånefinansiering og et nyopprettet veiselskap vil være sentrale elementer i fornyelsen av norsk veipolitikk.

Grøvan er samtidig overrasket over at de rødgrønne partiene ikke fremmer et eneste forslag til endringer, til tross for at de i innstillingen kritiserer flertallets fornyelsesgrep.

– Jeg registrerer at Arbeiderpartiet henger igjen i gamle modeller og ikke viser noen vilje til fornyelse. Heldigvis har vi en offensiv regjering og et flertall på Stortinget som vil få fart på både vedlikeholdet og nybyggingen. KrF skal bidra aktivt for at fornyelsen skal merkes over hele landet, sier Grøvan.