Stort gjennomslag for KrF i utviklingspolitikken

– I høst la KrF fram et omfattende representantforslag i Stortinget for å fornye utviklingspolitikken og få til en mer effektiv bistand. Nå er stortingsinnstillingen klar, og KrF kan innkassere et sjeldent stort gjennomslag for mange av sine forslag, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Portrett av Kjell Ingolf Ropstad
Kjell Ingolf Ropstad

– Jeg tror dette arbeidet allerede har påvirket regjeringens arbeid med den kommende utviklingsmelding. Dessuten gir Stortinget her viktige føringer for hva som skal skje i utviklingspolitikken framover, sier KrFs utviklingspolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad.

Bred – men vekslende oppslutning

Innstillingen viser flertall for ti KrF-forslag, som til dels er blitt justert noe for å få dem vedtatt. Fem vedtak fremmes av både regjerings- og opposisjonspartier, mens fem andre forslag fremmes av alle partier unntatt regjeringspartiene.

– Vi er kjempefornøyd med å få så bred støtte for vårt representantforslag om utviklingspolitikken. Det er sjelden de leder til så mange vedtak, sier KrFs utviklingspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad.

Alle unntatt regjeringspartiene støtter blant annet:

  • At andelen som går til de minst utviklede landene ikke synker og at innsatsen for å bistå landene med de største utviklingsutfordringene, som flere land i Afrika sør for Sahara, økes.  
  • At bistanden som forvaltes av frivillige organisasjoner styrkes ved å utvide perioden for rammeavtalene for frivillige organisasjoner fra fire til fem år, gjøre disse avtalene mer forutsigbare og forenkle rapporteringskrav og -ordninger.
  • En samstemthetsreform for å gjøre norsk politikk på andre områder mer i tråd med utviklingspolitiske målsettinger.

Dessuten bekrefter alle unntatt regjeringspartiene målet om at norsk bistand skal utgjøre 1 prosent av BNI. Blant de forslag også regjeringspartiene støtter vil Ropstad framheve de følgende:

  • Mer bruk av lokale og nasjonale aktører i den humanitære bistanden samt mer satsing på forebygging og nye finansieringsordninger, som kontantoverføringer.
  • Større forutsigbarhet for langsiktige bistandssatsinger på særskilte sektorer som helse, utdanning, næringsutvikling, landbruk/matsikkerhet, miljø/klima/fornybar energi, inkludert regnskogsatsingen og likestilling.
  • En sårbarhetsstrategi som prioriterer de landene som henger mest etter med hensyn til FNs bærekraftsmåls fattigdomsindikatorer og som ansees mest utsatt i henhold til OECDs sårbarhetskriterier.

Hele innstillingen fra Stortingets utenriks- og forsvarskomite kan nå leses på følgende lenke:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=67405

 

Stortingets debatt og vedtak om innstillingen skjer rett over påske.