Stor dag for ideell sektor

– Dette er en stor dag for ideell sektor. Stortinget sikrer nå at ideell sektor kan fortsette å tilby gode velferdstjenester som mange setter stor pris på, sier Line Henriette Hjemdal, næringspolitisk talskvinne i KrF.

Line Henriette Hjemdal
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF

Næringskomiteen har avgitt sin innstilling til ny anskaffelseslov. En samlet komité ønsker et eget kapittel i anskaffelsesloven og et eget kapittel i forskriften om helse- og sosialtjenester.

– Gjennom stortingsarbeidet får vi en ny og egen lovparagraf om helse- og sosialtjenester. Dette viser med all tydelighet hvor viktig ideell sektor er for Stortinget. Nå gjenstår det et avgjørende arbeid med forskriftene. Komiteen og flertallet har gitt tydelige føringer for forskriftsarbeidet. KrF forutsetter at Stortingets føringer følges opp og vil følge arbeidet nøye, sier Hjemdal.

Hjemdal er glad for at den nye anskaffelsesloven blir forenklet. Dette er viktig for både innkjøpere og leverandører. For KrF er det også viktig at samfunnsansvaret formuleres tydeligere fra Stortinget enn i regjeringens forslag, og at likestilling vil være med som et hensyn offentlige innkjøp skal fremme.

– Det er viktig at offentlig innkjøpsmakt skal brukes til å sikre etiske leverandørkjeder. Den nye loven skal gi økt fokus på miljø- og sosiale hensyn, sier Hjemdal.

– Det har vært viktig for KrF å sikre at Stortinget med dette klart skiller ideelle og kommersielle aktører, sier ja til reservering for ideelle aktører og avlyser likebehandlingslinja, sier Hjemdal.

– Vi trenger de gode tjenestene ideelle aktører kan bidra med. Dette gir et godt grunnlag for vekst for ideell sektor, avslutter Hjemdal.