Stopp uansvarlige kredittselskaper!

Kreditt danner grunnlag for verdiskapning og økonomisk vekst, både for den enkelte og for samfunnet. Samtidig kan kreditt skape problemer for personer som av ulike grunner tar opp større lån enn de klarer å betjene.

Illustrasjonsbilde av en mann som klipper et kredittkort
Illustrasjonsbilde

Befolkningens usikrede forbruksgjeld utgjør nå mer enn 110 milliarder kr, hvorav kredittkortgjelden tilsvarer omtrent halvparten. Økningen i usikret forbruksgjeld er større enn økningen i annen gjeld. Mange får store problemer etter å ha tatt opp for stor usikret gjeld. 355 000 personer i Norge har tilbakevennende betalingsproblemer, en stor del av gjeldsordningsskyldnerne oppgir forbrukslån som hovedårsak til gjeldsproblemene og det er en klar økning i antall forbrukslån som går til inkasso.

KrF vil stramme inn regelverket, og slå hardere ned på kredittselskaper som opererer ulovlig.

KrF vil

  • Øke kontrollen med kredittselskapene og slå hardere ned på lovbrudd. Det skal ikke lønne seg å drive ulovlig og useriøst.
  • Gi långivere plikt til å avslå lånesøknaden dersom det er grunn til å tro at kunden vil få vanskeligheter med å tilbakebetale lånet (avslagslikt), og pålegge strenge sanksjoner ved brudd på denne
  • Innføre forbud mot reklame for forbrukslån i sosiale medier
  • Beskytte forbrukere med betalingsproblemer mot urimelig høy gjeldsvekst gjennom et kostnadstak på 100%, slik at kostnadene aldri kan overstige størrelsen på kreditten.
  • Stramme inn reguleringen av inkassobransjen gjennom blant annet å endre inkassosalærene.