Sterkere regioner viktig for distriktspolitikken

– Større og sterkere fylkeskommuner er noe av det viktigste vi kan gjøre for en aktiv og effektiv distriktspolitikk. Derfor har dette vært viktig for KrF lenge. Vi er også glad for at mange kommuner har sagt gjensidig ja til å gå sammen og skape nye og sterkere kommuner, sier Geir S. Toskedal, kommunalpolitisk talsmann i KrF.

Bilde av Geir Sigbjørn Toskedal

Sterkere fylkeskommuner med flere oppgaver, kan i større grad enn i dag, bygge videre på sine regionale fortrinn og dermed fylle oppgaven som regional utviklingsaktør bedre.
– Det var ikke for ingenting at den bredt sammensatte distriktskommisjonen i sin tid pekte på sterkere regioner som et av de viktigste grepene man kunne gjøre for å styrke distriktspolitikken, sier Toskedal.

– Vi kan ikke legge skjul på at den regioninndelingen som vedtas nå, ikke er i tråd med KrFs primære ønsker. Som en del av en løsning for i det hele tatt å få på plass er regionreform, stemmer vi blant annet for Vestfold-Telemark, selv om vi mener også Buskerud burde vært med for å få en optimal løsning i denne regionen, fortsetter Toskedal.

Glad for mange frivillige kommunesammenslåinger
94 kommuner har fattet gjensidig positive vedtak. KrF er hele tiden vært for en kommunereform for å styrke tjenestene til innbyggerne og kunne gi kommunene flere oppgaver.

– KrFs stortingsgruppe stemmer mot tvangssammenslåing av kommuner som ikke har gjensidig positive vedtak fra alle berørte kommunestyrer. De vedtakene står regjeringen og Venstre bak. KrF stemmer også mot en frivillig sammenslåing i Forsand/Sandnes. Her er vi svært kritiske til om dette er en god løsning, sier Toskedal.

– Den aller viktigste oppgaven i denne reformen, har modige og dyktige lokalpolitikere stått for. Jeg er imponert over de mange gode prosessene som har funnet sted, fremholder Toskedal.

Mange steder kom man nesten i havn med lokale avtaler, og mange steder kom man ikke i gang med reformarbeidet. KrF mener de «gulrøttene» som ble gitt for sammenslåing av kommuner må videreføres i neste stortingsperiode.
– Det er fremdeles flere kommuner som kan ha nytte av å slå seg sammen. KrF har programfestet at det skal bygge på gode frivillige, lokale prosesser. Samtidig ser vi klart at sammenslåing ikke er fornuftig alle steder, utfra blant annet geografiske forhold. Fremdeles vil det være små kommuner i Norge, avslutter Toskedal.