Sterke regioner styrker distriktene

– KrF er glad for at vi nå vil innføre større og mer slagkraftige regioner fremfor dagens fylkeskommuner. Større regioner vil åpne for at flere oppgaver kan løses regionalt etter grundig utredning, sier stortingsrepresentant Geir S. Toskedal.

Bilde av Geir Sigbjørn Toskedal

For å få på plass en hensiktsmessig struktur på de nye regionene må Stortinget være villig til å gripe inn.

– Derfor har de fire partiene nå blitt enige om en regioninndeling som åpner for mer makt og større regional styring. Enigheten forutsetter at det arbeides videre med endelig grensejustering for noen regioner, sier Toskedal.

Hovedutfordringen nå ligger i å få Stortinget og departementene til å overføre makt til regionene. Det vil styrke det regionale folkestyret og være en demokratiserende kraft.

– Sentrale oppgaver for det regionale nivå vil være samfunnsutvikling og tjenesteproduksjon som videregående opplæring, regional høyere utdanning og forskning, innovasjon og næringsutvikling, samferdsel, kultur, oppgaver innen helse, miljø og landbruk, samt sektoroverskridende og kommuneoverskridende planlegging, sier Toskedal.

I denne reformen er strukturendringen viktig for andre statlige inndelinger fremover.