10 gode grunner til å stemme KrF

Det finnes mange grunner til å stemme KrF ved høstens valg. Her er 10 av dem:

Plakat med tekst: 10 gode grunner til å stemme KrF

Menneskeverd i sentrum

Hvert menneske har en uendelig verdi og ukrenkelige rettigheter fra unnfangelse til naturlig død, uavhengig av egenskaper. Vi vil ha et samfunn med plass til alle. 

Moderne familiepolitikk

Vi vil gi familien tillit, fleksibilitet og valgfrihet. Derfor vil vi ha økt kontantstøtte, fleksible permisjonsordninger og minst to barnehageopptak i året.   Vi vil jobbe for et godt barnevern og familievern som kan hjelpe familier i sårbare faser.    

Sykehjemsplass når du trenger det

Eldre skal ha et trygt og godt hjem, enten du bor på sykehjem, i aldersbolig eller i sin egen bolig. Du skal være trygg på at sykehjemsplassen stå klar den dagen du trenger det.

En skole som ser hver enkelt elev

Alle elever fortjener å bli sett og få god oppfølging tidlig. Derfor vil vi sikre flere lærere i 1.-4. trinn. Skolearbeidet må følges opp med tett samarbeid med hjemmet. KrF-initiativet med mobbeombud bør innføres over hele landet.

Stopp menneskehandel

Vår tids slaveri krever handling. Også i Norge utsettes mennesker for tvangsarbeid, trafficking og sexkjøp. KrF vil hjelpe ofre ut av menneskehandel, bl.a. gjennom egne enheter i politiet, og forebygge gjennom økt kunnskap og bevissthet.

Kamp mot fattigdom

KrF ønsker å sette alle barn i verden i stand til å gjøre gode valg for sitt liv og satser derfor spesielt på bistand til utdanning.

Fattigdom i Norge handler ofte om å være utenfor. KrF støtter tiltak som gir barn i fattige familier aktivitetstilbud.

Miljøhensyn i førersetet

Norge må ta sitt ansvar og bli et lavutslippssamfunn, og på sikt helt klimanøytralt. Vi må intensivere omleggingen til bruk av nye fornybare energikilder. Dette er både god klimapolitikk og fremtidsrettet næringspolitikk.

Levende distrikter

KrF vil ha levende lokalsamfunn med gode tjenester for innbyggerne. Vi vil ha landbruk i hele landet, som sikrer økt matproduksjon og sterkere jordvern. Vi vil legge til rette for næringsutvikling og etablere statlige arbeidsplasser i distriktene.

Frivillighet og dugnadsånd

KrF vil gi frivilligheten gode arbeidsvilkår, ikke styre den. Vi vil gi fullstendig momsfritak og øke grensen for skattefradrag ved gaver til frivillige organisasjoner til 50 000 kroner for privatpersoner og 100 000 for bedrifter.

Kristen kulturarv er en byggestein for samfunnet

Vi vil at vår tusenårige kristne kulturarv fortsatt skal preget samfunnet. Også i møte med andre kulturer er det viktig å være trygg på sin egen kulturbakgrunn. Det må være plass til tro i det offentlige rom.