Derfor bør du stemme KrF

KrF er partiet som setter barna først fordi en god barndom varer hele livet. Vi vil kjempe for en verdig alderdom for at du skal kunne leve livet hele livet. Vi vil la frivilligheten blomstre og la alle få bli med på laget. Og vi tar klimautfordringene på alvor og vil at det skal lønne seg å velge grønt. Er du enig med oss? Da må du stemme KrF 9. september!

Bilde av ledelsestrioen Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Ingelin Noresjø
Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Ingelin Noresjø

Vi setter barna først, fordi en god barndom varer hele livet

Å investere i barna er å investere i vår felles framtid. Ingen barn er like og alle familier er forskjellige. Det er familiene som vet best hvilken løsning som passer for dem – ikke staten.

Vårt mål er at barn skal vokse opp i trygge og stabile familier, med valgfrihet til å forme sin egen hverdag. Det er best for barna! 

 

Vi kjemper for en verdig alderdom, for det skal være trygt å bli gammel i Norge

Ingen skal trenge å engste seg for å bli eldre. Du skal være trygg på at du får hjelpen du trenger – når du trenger den. KrF vil legge til rette for at eldre også kan få dekket sine sosiale og åndelige behov. Det gir livskvalitet i hverdagen.

Vi vil ha forebyggende hjemmebesøk, slik at flere kan bo hjemme og kjenne seg trygge. Du skal kunne leve livet – hele livet! 

 

Vi vil la frivilligheten blomstre og la alle få være med på laget!

KrF vil ha et samfunn der vi bryr oss om og stiller opp for hverandre. KrF vil styrke frivillige organisasjoner og sikre at flere barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter.

Derfor vil vi innføre et fritidskort for alle mellom 6 og 18 år på minst 2000 kr, som kan brukes til organiserte fritidsaktiviteter. Det vil utgjøre en forskjell for mange barn! 

 

Vi tar klimautfordringene på alvor

 Klimakrisen er vår tids største utfordring. Kollektivtransport som fungerer, innsats mot plastforsøpling, mot matkasting, og for klimavennlige arbeidsplasser må prioriteres høyt av alle lokale fellesskap.

Vi må gjøre mer for å kutte i utslippene av klimagasser – også i vårt eget land – slik at vi reduserer de menneskeskapte klimaendringene. Vi vil ta ansvar sammen for å overlate den i like god eller bedre stand til neste generasjon!

 

Dette vil KrF vil jobbe for:

 

  • Politiske løsninger der kvalitet måles etter hva som er best for barna
  • Mer fleksible løsninger for familiene, og mulighet for å kombinere barnehage og kontantstøtte Mange nok og kompetente voksne i barnehagene, så hvert enkelt barn kan bli sett og få utvikle seg
  • At lærerne får mer tid til hver elev, at flere yrkesgrupper kommer inn i skolen, og styrke samarbeider mellom skolen og hjemmet
  • Et seniorvennlig samfunn der eldre blir brukt som ressurs og får den omsorgen de har krav på
  • God bemanning med riktig kompetanse i sykehjem og hjemmetjenester, basert på helse- og omsorgsbehov
  • At par der begge trenger tyngre omsorgstjenester skal kunne bo sammen på sykehjem eller i omsorgsbolig, dersom de ønsker det
  • Et eget fritidskort for alle barn mellom 6 og 18 år på minst 2000 kroner, så alle skal få være med på laget, uansett økonomi
  • Større rom for frivilligheten, og at det offentlige skal forplikte seg til avtaler og tjenester for de frivillige aktørene som ønsker dette
  • At kommuner og fylker tar klimaansvar når de kjøper inn varer og tjenester til innbyggerne, og at flere kommuner blir plastfrie